Obecní vyhlášky

Nařízení obce č. 1/2004 upravující užívání paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování PDF* RTF TXT
Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o závazných částech regulačního plánu obytné zóny Předslav PDF* RTF TXT
Řád veřejného pohřebiště obce Předslav PDF* RTF TXT
Ceník nájmu hrobových míst a služeb s nájmem souvisejících PDF* RTF TXT
Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o zákazu volného pobíhání psů a jiného zvířectva na veřejném prostranství PDF* RTF TXT
Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů PDF* RTF TXT
Obecně závazná vyhláška obce Předslav č. 1/2016 o odpadech PDF* RTF TXT
Obecně závazná vyhláška obce Předslav č. 1/2018 o poplatku za komunální odpad PDF* RTF TXT
       
       

* (Neobsahuje-li váš počítač program k prohlížení dokumentů PDF nebo pokud váš program nedokáže zdejší dokumenty zobrazit, můžete získat program "Adobe Reader" na stránkách firmy Adobe)