Otevřená složka dokumentu s přílohami

Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním k.ú. Němčice u Klatov

vyvěšeno: 02.07.2020       k sejmutí: 04.08.2020

Vlastní dokument k otevření
Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu    
   
 
Přílohy dokumentu k otevření
Příloha č. 1 Obnova katastrálního operátu - k.ú. Němčice u Klatov