Otevřená složka dokumentů s přílohami

Účetní vyhodnocení svazku obcí Měčínsko za rok 2018

vyvěšeno: 25.05.2019       sejmuto: 07.06.2019

Vlastní dokumenty k otevření
Výkaz zisku a ztráty Svazku obcí Měčínsko sestavený k 31.12.2018 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Svazku obcí Měčínsko sestavený k 31.12.2018 Účetní rozvaha Svazku obcí Měčínsko sestavená k 31.12.2018
 
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Měčínsko za rok 2018 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Měčínsko za rok 2018  
 
 
Přílohy dokumentu k otevření
Účetní přílohy Svazku obcí Měčínsko k roku 2018