Otevřená složka dokumentu s přílohami

Uzavírka části silnice č. III/11762 v Měcholupech ve dnech 7. až 9. 6. 2019

vyvěšeno: 04.04.2019       sejmuto: 02.01.2023

Vlastní dokument k otevření
ZNAČENÍ-přechodné, III-11762, Měcholupy, kulturní akce - 2019    
   
 
Přílohy dokumentu k otevření
Situace PÚP Měcholupy