Otevřená složka dokumentu s přílohami

Veřejná nabídka pozemků v k.ú. Němčice u Klatov

vyvěšeno: 08.03.2019       sejmuto: 08.04.2019

Vlastní dokument k otevření
Obecné informace    
   
 
Přílohy dokumentu k otevření
Seznam nabízených pozemků