Otevřená složka dokumentu s přílohami

Výběrové řízení s aukcí na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku v k.ú. Měcholupy u Předslavi

vyvěšeno: 26.09.2018       sejmuto: 16.11.2018

Jednotlivé části dokumentu k otevření
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí Podmínky výběrových řízení na prodej majetku vyhlašovaných Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových Informace pro účastníky výběrového řízení a veřejnost k průběhu aukce