Informace poskytnuté obcí na základě zákona č. 106/1999 Sb. v roce 2019
 
Obecní úřad Předslav – 2.9.2019

Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 30.8.2019 na žádost týkající se podání nabídky ve smyslu veřejných zakázek subjekty Domistav CZ a.s., Hradec Králové a DOMISTAV HK s.r.o., Hradec Králové.


Obecnímu úřadu v Předslavi byla doručena výše uvedená žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů dne 20.8.2019.


Žadateli byla odpověď poskytnuta dne 30.8.2019 – č.j. Předslav/818/19 - zde ke stažení

Uvedená zpráva je ve formátu PDF. Neobsahuje-li váš počítač program k prohlížení dokumentů PDF nebo pokud váš program nedokáže zdejší dokumenty zobrazit, můžete získat program "Adobe Reader" na stránkách firmy Adobe)