Informace poskytnuté obcí na základě zákona č. 106/1999 Sb. v roce 2018
 

V tomto roce Obecní úřad v Předslavi neobdržel žádnou žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


Uvedená zpráva je ve formátu PDF. Neobsahuje-li váš počítač program k prohlížení dokumentů PDF nebo pokud váš program nedokáže zdejší dokumenty zobrazit, můžete získat program "Adobe Reader" na stránkách firmy Adobe)