Informace poskytnuté obcí na základě zákona č. 106/1999 Sb. v roce 2015
 
Obecní úřad Předslav – 20.3.2015

Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 19.3.2015 na žádost týkající se zaslání investičních plánů obce pro rok 2015, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány obcí na rok 2015.


Obecnímu úřadu v Předslavi byla doručena výše uvedená žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů dne 13.3.2015.


Žadateli byla odpověď poskytnuta dne 19.3.2015 – č.j. Předslav/156/15 - zde ke stažení
 
Obecní úřad Předslav – 15.9.2015

Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 14.9.2015 na žádost týkající se data stavby dešťové kanalizace k domům č.p. 61 a 60 v Němčicích a způsobu financování této stavby. Dále byla požadována informace týkající se věcných břemen k již provedeným inženýrským sítím na pozemcích p.č. 566/8 a p.č. 561/4 v k.ú. Němčice u Klatov.


Obecnímu úřadu v Předslavi byla doručena výše uvedená žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů dne 2.9.2015.


Žadateli byla odpověď poskytnuta dne 14.9.2015 – č.j. Předslav/495/15 - zde ke stažení

Uvedená zpráva je ve formátu PDF. Neobsahuje-li váš počítač program k prohlížení dokumentů PDF nebo pokud váš program nedokáže zdejší dokumenty zobrazit, můžete získat program "Adobe Reader" na stránkách firmy Adobe)