Základní informace Úřední deska Dotace Pošta Partner Obecní aktuality Letní kino O obci
Úřední deska
  Aktuální záznamy
  Archivní záznamy
  Rozpočtové
  Ostatní
Archiv veřejných oznámení
Usnesení zastupitelstva
Územní plán obce
Obecní vyhlášky
Veřejné zakázky  *
    * odkaz na jiný server
Archiv záznamů na úřední desce v roce 2019 - mimo záznamů rozpočtových

2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020

Jednotlivé dokumenty jsou zde řazeny chronologicky podle data jejich vyvěšení. Již sejmuté dokumenty jsou uvedeny červeně a označeny příčným nápisem ARCHIV. Dokumenty jsou zde vystaveny ve formátu PDF. Neobsahuje-li váš počítač program k prohlížení dokumentů PDF nebo pokud váš program nedokáže zdejší dokumenty zobrazit, můžete získat program "Adobe Reader" na stránkách firmy Adobe
Veřejná vyhláška Krajského úřadu o vydání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje Projekt - Veřejně prospěšné práce - "Jak pomohla EU a ESF naší obci?" Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci
vyvěšeno: 11.01.2019
sejmuto: 29.01.2019
vyvěšeno: 11.01.2019
sejmuto: 12.04.2019
vyvěšeno: 30.01.2019
sejmuto: 29.03.2019
 
Pozvánka na 2. zasedání ZO Předslav 21.02.2019 od 18:00 v hostinci v Makově Návrh na prodej části pozemku v k.ú. Makov u Předslavi Návrh na pronájem pozemku v k.ú. Makov u Předslavi
vyvěšeno: 06.02.2019
sejmuto: 21.02.2019
vyvěšeno: 06.02.2019
sejmuto: 21.02.2019
vyvěšeno: 06.02.2019
sejmuto: 21.02.2019
 
Návrh na pronájem areálu tanečního parketu v Makově pro sezónu 2019 Oznámení záměru prodeje části pozemku v k.ú. Třebíšov Oznámení záměru prodeje části pozemku v k.ú. Makov u Předslavi
vyvěšeno: 06.02.2019
sejmuto: 21.02.2019
vyvěšeno: 06.02.2019
sejmuto: 21.02.2019
vyvěšeno: 06.02.2019
sejmuto: 21.02.2019
 
Oznámení o krátkodobém uzavření provozovny Pošta Partner v Předslavi Veřejná nabídka pozemků v k.ú. Němčice u Klatov Pozvánka na 3. zasedání ZO Předslav 18.04.2019 od 19:00 v klubovně na hřišti v Měcholupech
vyvěšeno: 26.02.2019
sejmuto: 01.03.2019
vyvěšeno: 08.03.2019
sejmuto: 08.04.2019
vyvěšeno: 03.04.2019
sejmuto: 18.04.2019
 
Návrh na prodej části pozemku v k.ú. Třebíšov Návrh na prodej části pozemku v k.ú. Makov u Předslavi Oznámení záměru prodeje pozemku v k.ú. Němčice u Klatov
vyvěšeno: 03.04.2019
sejmuto: 18.04.2019
vyvěšeno: 03.04.2019
sejmuto: 18.04.2019
vyvěšeno: 03.04.2019
sejmuto: 18.04.2019
 
Oznámení záměru směny pozemků v k.ú. Makov u Předslavi v majetku obce, za pozemky v k.ú. Němčice u Klatov Veřejná vyhláška MZe - Opatření obecné povahy (lesy) Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu - květen 2019
vyvěšeno: 03.04.2019
sejmuto: 18.04.2019
vyvěšeno: 04.04.2019
k sejmutí: 02.01.2023
vyvěšeno: 08.04.2019
sejmuto: 27.05.2019
 
Pozvánka na 1. zasedání OkVK (volby do Evropského parlamentu - 24. a 25. května 2019) Dočasná změna hodin pro veřejnost na přepážce Pošty Partner Veřejná vyhláška finančního úřadu - Daň z nemovitých věcí na rok 2019
vyvěšeno: 12.04.2019
sejmuto: 27.05.2019
vyvěšeno: 15.04.2019
sejmuto: 06.05.2019
vyvěšeno: 25.04.2019
sejmuto: 28.05.2019
 
Dočasná změna hodin pro veřejnost na přepážce Pošty Partner Hlášení o vodním hospodářství obce Předslav za rok 2018 VOLBY - oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu (24. a 25. května 2019)
vyvěšeno: 06.05.2019
sejmuto: 27.05.2019
vyvěšeno: 06.05.2019
sejmuto: 05.06.2019
vyvěšeno: 09.05.2019
sejmuto: 27.05.2019
 
Uzavírka části silnice č. III/11762 v Měcholupech ve dnech 7. až 9. 6. 2019 Výzva OŽP PK vlastníkům lesa - kůrovcová kalamita Pozvánka na veřejné zasednání zástupců svazku obcí Měčínsko
vyvěšeno: 13.05.2019
sejmuto: 28.05.2019
vyvěšeno: 16.05.2019
sejmuto: 01.11.2019
vyvěšeno: 25.05.2019
sejmuto: 07.06.2019
 
Pozvánka na 4. zasedání ZO Předslav 20.06.2019 od 19:00 v hostinci v Němčicích Návrh prodeje pozemku v k.ú. Němčice u Klatov Návrh směny pozemků v k.ú. Makov u Předslavi v majetku obce, za pozemky v k.ú. Němčice u Klatov
vyvěšeno: 05.06.2019
sejmuto: 20.06.2019
vyvěšeno: 05.06.2019
sejmuto: 20.06.2019
vyvěšeno: 05.06.2019
sejmuto: 20.06.2019
 
Oznámení záměru směny části pozemku v k.ú. Němčice u Klatov v majetku obce, za část pozemku v k.ú. Němčice u Klatov Oznámení záměru směny pozemků v k.ú. Makov u Předslavi v majetku obce, za pozemek v k.ú. Předslav Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí
vyvěšeno: 05.06.2019
sejmuto: 20.06.2019
vyvěšeno: 05.06.2019
sejmuto: 20.06.2019
vyvěšeno: 12.07.2019
sejmuto: 10.10.2019
 
Oznámení o dočasné změně provozní doby na pobočce Pošta partner v Předslavi Pozvánka na 5. zasedání ZO Předslav konané ve středu 11.09.2019 od 19:00 v hasičské zbrojnici v Předslavi Návrh směny částí pozemků v k.ú. Němčice u Klatov v majetku obce, za část pozemku v k.ú. Němčice u Klatov
vyvěšeno: 06.08.2019
sejmuto: 26.08.2019
vyvěšeno: 27.08.2019
sejmuto: 12.09.2023
vyvěšeno: 27.08.2019
sejmuto: 12.09.2023
 
Návrh směny pozemků v k.ú. Makov u Předslavi v majetku obce, za pozemek v k.ú. Předslav Oznámení záměru prodeje pozemku v k.ú. Předslav Veřejná vyhláška MZe - Opatření obecné povahy (lesy - změna a doplnění k pedchozímu opatření)
vyvěšeno: 27.08.2019
sejmuto: 12.09.2023
vyvěšeno: 27.08.2019
sejmuto: 12.09.2023
vyvěšeno: 02.09.2019
k sejmutí: 02.01.2023
 
ČEZ - upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů Oznámení o uzavření pobočky Pošty Partner v Předslavi dne 03.10.2019 Oznámení o uzavření pobočky Pošty Partner v Předslavi dne 25.10.2019
vyvěšeno: 19.09.2019
sejmuto: 29.11.2019
vyvěšeno: 23.09.2019
sejmuto: 04.10.2019
vyvěšeno: 21.10.2019
sejmuto: 29.10.2019
 
Zahájení územního řízení stavby "Oplocení - Farma Nedanice (chov zvířat + zvěře)" Pozvánka na veřejné zasednání zástupců svazku obcí Měčínsko 4.12.2018 od 14.00 na MěÚ v Měčíně Prodej poukázek na svoz domovního odpadu pro rok 2020
vyvěšeno: 29.10.2019
sejmuto: 14.11.2019
vyvěšeno: 19.11.2019
sejmuto: 04.12.2019
vyvěšeno: 27.11.2019
sejmuto: 20.12.2019
 
Pozvánka na 6. zasedání ZO Předslav 12.12.2019 od 19:00 v hostinci v Makově
Návrh prodeje pozemku v k.ú. Předslav Oznámení záměru prodeje části pozemku v k.ú. Makov u Předslavi
vyvěšeno: 27.11.2019
sejmuto: 12.12.2019
vyvěšeno: 27.11.2019
sejmuto: 12.12.2019
vyvěšeno: 27.11.2019
sejmuto: 12.12.2019
 
Oznámení záměru pronájmu bytové jednotky v Měcholupech Oznámení záměru směny části pozemku v k.ú. Makov u Předslavi v majetku obce, za část pozemku v k.ú. Makov u Předslavi Oznámení o zahájení řízení o prodloužení lhůty k dokončení stavby - „Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod“
vyvěšeno: 27.11.2019
sejmuto: 12.12.2019
vyvěšeno: 27.11.2019
sejmuto: 12.12.2019
vyvěšeno: 02.12.2019
sejmuto: 18.12.2019
 
Hodiny pro veřejnost na pobočce Pošta Partner v Předslavi - prosinec 2019 Územní rozhodnutí o umístění stavby - Oplocení - Farma Nedanice (chov zvířat + zvěře) - změna č. 3. Veřejná vyhláška MZe - Opatření obecné povahy (lesy - další změna předchozího opatření)
vyvěšeno: 04.12.2019
sejmuto: 31.12.2019
vyvěšeno: 09.12.2019
sejmuto: 30.12.2019
vyvěšeno: 10.12.2019
k sejmutí: 02.01.2023