Základní informace Úřední deska Dotace Pošta Partner Obecní aktuality Letní kino O obci
Úřední deska
  aktuální záznamy
  archivní záznamy
Archiv veřejných oznámení
Usnesení zastupitelstva
Územní plán obce
Obecní vyhlášky
Veřejné zakázky  *
    * odkaz na jiný server
Archiv všech záznamů na úřední desce v roce 2018

2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020

Jednotlivé dokumenty jsou zde řazeny chronologicky podle data jejich vyvěšení. Již sejmuté dokumenty jsou uvedeny červeně a označeny příčným nápisem ARCHIV. Dokumenty jsou zde vystaveny ve formátu PDF. Neobsahuje-li váš počítač program k prohlížení dokumentů PDF nebo pokud váš program nedokáže zdejší dokumenty zobrazit, můžete získat program "Adobe Reader" na stránkách firmy Adobe
Schválený rozpočet ZŠMŠ Předslav na rok 2018 Schválený střednědobý výhled rozpočtu ZŠMŠ Předslav na období 2018-2020 Informace o době a místě konání 2. kola volby prezidenta České republiky
vyvěšeno: 05.01.2018
sejmuto: 31.12.2018
vyvěšeno: 05.01.2018
sejmuto: 31.12.2018
vyvěšeno: 16.01.2018
sejmuto: 29.01.2018
 
Dražební vyhláška okresního soudu Rozpočtové změny 13/2017 Rozpočtové změny 1/2018
vyvěšeno: 17.01.2018
sejmuto: 16.02.2018
vyvěšeno: 22.01.2018
sejmuto: 29.01.2018
vyvěšeno: 31.01.2018
sejmuto: 31.12.2018
 
Dražební vyhláška exekutorského úřadu Veřejná vyhláška Krajského úřadu Plzeňského kraje Pozvánka na 19. zasedání ZO Předslav 22.2.2018 od 18:00 v hasičské zbrojnici v Předslavi
vyvěšeno: 06.02.2018
sejmuto: 12.03.2018
vyvěšeno: 06.02.2018
sejmuto: 26.03.2018
vyvěšeno: 07.02.2018
sejmuto: 22.02.2018
 
Oznámení návrhu směny části pozemku v k.ú. Němčice Oznámení návrhu prodeje části pozemku v k.ú. Předslav Oznámení návrhu prodeje části pozemku v k.ú. Němčice
vyvěšeno: 07.02.2018
sejmuto: 22.02.2018
vyvěšeno: 07.02.2018
sejmuto: 22.02.2018
vyvěšeno: 07.02.2018
sejmuto: 22.02.2018
 
Oznámení návrhu prodeje části pozemku obce v k.ú. Třebíšov Oznámení návrhu pronájmu areálu tanečního parketu v Makově pro sezónu 2018 Rozpočtové změny 2/2018
vyvěšeno: 07.02.2018
sejmuto: 22.02.2018
vyvěšeno: 07.02.2018
sejmuto: 22.02.2018
vyvěšeno: 04.03.2018
sejmuto: 31.12.2018
 
Výzva k důslednému plnění opatření v ochraně lesa - lýkožrout smrkový Termíny vybírání vodného za rok 2017 a místního poplatku ze psa na rok 2018 Veřejná vyhláška Krajského úřadu Plzeňského kraje - A2 ZÚR PK
vyvěšeno: 07.03.2018
sejmuto: 01.10.2018
vyvěšeno: 13.03.2018
sejmuto: 23.03.2018
vyvěšeno: 23.03.2018
sejmuto: 09.05.2018
 
Pozvánka na 20. zasedání ZO Předslav 26.4.2018 od 18:00 v hostinci v Němčicích Oznámení záměru prodeje části pozemku v k.ú. Němčice Oznámení záměru prodeje části pozemku v k.ú. Němčice
vyvěšeno: 11.04.2018
sejmuto: 26.04.2018
vyvěšeno: 11.04.2018
sejmuto: 26.04.2018
vyvěšeno: 11.04.2018
sejmuto: 26.04.2018
 
Oznámení o zamýšleném převodu pozemků v Petrovičkách Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2018 Rozpočtové změny 3/2018
vyvěšeno: 18.04.2018
sejmuto: 18.07.2018
vyvěšeno: 27.04.2018
sejmuto: 31.05.2018
vyvěšeno: 30.04.2018
sejmuto: 31.12.2018
 
Výběrové řízení s aukcí v katastálním území Měcholupy Rozhodnutím Státního pozemkového úřadu ohledně komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Němčice u Klatov Pozvánka na veřejné zasednání zástupců svazku obcí Měčínsko 20.06.2018 od 14.00 na MěÚ v Měčíně
vyvěšeno: 04.05.2018
sejmuto: 29.06.2018
vyvěšeno: 21.05.2018
sejmuto: 05.06.2018
vyvěšeno: 30.05.2018
sejmuto: 21.06.2018
 
Závěrečný účet Svazku obcí Měčínsko za rok 2017 Výkaz zisku a ztráty svazku obcí Měčínsko za rok 2017 Rozvaha svazku obcí Měčínsko za rok 2017
vyvěšeno: 30.05.2018
sejmuto: 21.06.2018
vyvěšeno: 30.05.2018
sejmuto: 21.06.2018
vyvěšeno: 30.05.2018
sejmuto: 21.06.2018
 
Příloha účetní uzávěrky svazku obcí Měčínsko za rok 2017 Rozpočtové změny 4/2018 Nařízení č. 1-2018 města Klatovy - zákaz vstupu do lesa
vyvěšeno: 30.05.2018
sejmuto: 21.06.2018
vyvěšeno: 31.05.2018
sejmuto: 31.12.2018
vyvěšeno: 01.06.2018
sejmuto: 02.07.2018
 
Návrh závěrečného účtu obce Předslav za rok 2017 Pozvánka na 21. zasedání ZO Předslav 21.6.2018 od 19:00 v hostinci v Makově Oznámení návrhu prodeje části pozemku v k.ú. Němčice
vyvěšeno: 04.06.2018
sejmuto: 21.06.2018
vyvěšeno: 06.06.2018
sejmuto: 21.06.2018
vyvěšeno: 06.06.2018
sejmuto: 21.06.2018
 
Oznámení návrhu prodeje části pozemku v k.ú. Němčice Volební právo občanů jiných členských států EU ve volbách do zastupitelstev obcí Rozpočtové změny 5/2018
vyvěšeno: 06.06.2018
sejmuto: 21.06.2018
vyvěšeno: 18.06.2018
sejmuto: 08.10.2018
vyvěšeno: 29.06.2018
sejmuto: 31.12.2018
 
Oznámení - uzavírka komunikace v obci Předslav Rozpočtové změny 6/2018 Oznámení - dočasná změna provozní doby pobočky Pošta partner v Předslavi
vyvěšeno: 19.07.2018
sejmuto: 16.08.2018
vyvěšeno: 31.07.2018
sejmuto: 31.12.2018
vyvěšeno: 01.08.2018
sejmuto: 21.08.2018
 
Oznámení o chystaném přerušení dodávky elektřiny v Předslavi dne 21.08.2018 Oznámení o uzavření pobočky Pošty Partner a OÚ v Předslavi 21.8.2018 Dražební vyhláška exekutorského úřadu
vyvěšeno: 01.08.2018
sejmuto: 22.08.2018
vyvěšeno: 02.08.2018
sejmuto: 22.08.2018
vyvěšeno: 13.08.2018
sejmuto: 12.09.2018
 
Oznámení o uzavření pobočky Pošty Partner a OÚ v Předslavi 30.8.2018 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků - volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR - 5. a 6. října 2018. Pozvánka na 22. zasedání ZO Předslav 13.9.2018 od 19:00 v hasičské zbrojnici v Předslavi
vyvěšeno: 24.08.2018
sejmuto: 31.08.2018
vyvěšeno: 21.08.2018
sejmuto: 15.10.2018
vyvěšeno: 30.08.2018
sejmuto: 14.09.2018
 
Oznámení záměru směny pozemků v k.ú. Třebíšov Oznámení záměru směny pozemků v k.ú. Makov u Předslavi Oznámení záměru pronájmu části pozemku v k.ú. Třebíšov
vyvěšeno: 30.08.2018
sejmuto: 14.09.2018
vyvěšeno: 30.08.2018
sejmuto: 14.09.2018
vyvěšeno: 30.08.2018
sejmuto: 14.09.2018
 
Oznámení záměru směny pozemků v k.ú. Makov u Předslavi Veřejná vyhláška krajského úřadu Plzeňského kraje o veřejném projednání návrhu Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Rozpočtové změny 7/2018
vyvěšeno: 30.08.2018
sejmuto: 14.09.2018
vyvěšeno: 31.08.2018
sejmuto: 09.10.2018
vyvěšeno: 03.09.2018
sejmuto: 31.12.2018
 
Veřejné oznámení zahájení zjišťovacího řízení záměru "Rekonstrukce stáje VKK Předslav" Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR, konaných ve dnech 5. a 6. října 2018 ČEZ - upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
vyvěšeno: 04.09.2018
sejmuto: 20.09.2018
vyvěšeno: 05.09.2018
sejmuto: 15.10.2018
vyvěšeno: 06.09.2018
sejmuto: 19.11.2018
 
Oznámení dočasné změny hodin pro veřejnost u Pošty Partner v Předslavi Pozvánka na 1. zasedání OkVK - volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR 5. a 6. října 2018 Veřejná vyhláška KÚ Plzeňského kraje o vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
vyvěšeno: 06.09.2018
sejmuto: 02.10.2018
vyvěšeno: 07.09.2018
sejmuto: 15.10.2018
vyvěšeno: 17.09.2018
sejmuto: 04.10.2018
 
Výběrové řízení s aukcí na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku v k.ú. Měcholupy u Předslavi Rozpočtové změny 8/2018 Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení k záměru - Rekonstrukce stáje VKK Předslav
vyvěšeno: 26.09.2018
sejmuto: 16.11.2018
vyvěšeno: 01.10.2018
sejmuto: 31.12.2018
vyvěšeno: 08.10.2018
sejmuto: 24.10.2018
 
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Předslav - říjen 2018 Rozpočtové změny 9/2018 Rozpočtové změny 10/2018
vyvěšeno: 09.10.2018
sejmuto: 25.10.2018
vyvěšeno: 15.10.2018
sejmuto: 31.12.2018
vyvěšeno: 20.10.2018
sejmuto: 31.12.2018
 
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Předslav Pozvánka na 1. zasedání ZO Předslav 06.12.2018 od 19:00 v hasičské zbrojnici v Předslavi Návrh na směnu obecních pozemků v k.ú. Makov u Předslavi
vyvěšeno: 23.10.2018
sejmuto: 02.11.2018
vyvěšeno: 21.11.2018
sejmuto: 06.12.2018
vyvěšeno: 21.11.2018
sejmuto: 06.12.2018
 
Návrh na pronájem pozemku v k.ú. Třebíšov Návrh na směnu obecních pozemků v k.ú. Makov u Předslavi Návrh na směnu obecního pozemku v k.ú. Třebíšov
vyvěšeno: 21.11.2018
sejmuto: 06.12.2018
vyvěšeno: 21.11.2018
sejmuto: 06.12.2018
vyvěšeno: 21.11.2018
sejmuto: 06.12.2018
 
Oznámení záměru prodeje části pozemku v k.ú. Makov u Předslavi Oznámení záměru pronájmu pozemku v k.ú. Makov u Předslavi Oznámení záměru pronájmu areálu tanečního parketu v Makově pro sezónu 2019
vyvěšeno: 21.11.2018
sejmuto: 06.12.2018
vyvěšeno: 21.11.2018
sejmuto: 06.12.2018
vyvěšeno: 21.11.2018
sejmuto: 06.12.2018
 
Návrh rozpočtu obce Předslav na rok 2019 Výzva vlastníkům lesa (listopad 2018) - lýkožrout smrkový Pozvánka na veřejné zasednání zástupců svazku obcí Měčínsko 18.12.2018 od 14.00 na MěÚ v Měčíně
vyvěšeno: 21.11.2018
sejmuto: 06.12.2018
vyvěšeno: 26.11.2018
sejmuto: 02.05.2019
vyvěšeno: 26.11.2018
sejmuto: 19.12.2018
 
Rozpočtové změny 11/2018 Rozpočtové změny 12/2018 Návrh rozpočtu svazku obcí Měčínsko na rok 2019
vyvěšeno: 30.11.2018
sejmuto: 31.12.2018
vyvěšeno: 03.12.2018
sejmuto: 31.12.2018
vyvěšeno: 03.12.2018
sejmuto: 19.12.2018
 
Střednědobý výhled rozpočtu svazku obcí Měčínsko na období 2017 - 2021 Změna otevírací doby provozovny Pošta Partner v Předslavi na závěr roku Termíny prodeje poukázek na svoz domovního odpadu pro rok 2019
vyvěšeno: 03.12.2018
sejmuto: 19.12.2018
vyvěšeno: 07.12.2018
sejmuto: 02.01.2019
vyvěšeno: 07.12.2018
sejmuto: 02.01.2019
 
Obecně závazná vyhláška obce Předslav o poplatku za komunální odpad Rozpočtové změny 13/2018 Návrh rozpočtu ZŠMŠ Předslav na rok 2019
vyvěšeno: 07.12.2018
sejmuto: 10.01.2019
vyvěšeno: 10.12.2018
sejmuto: 31.12.2018
vyvěšeno: 13.12.2018
sejmuto: 31.12.2018
 
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠMŠ Předslav na období 2019-2021 Rozpočtové změny 14/2018 Schválený rozpočet obce Předslav na rok 2019
vyvěšeno: 13.12.2018
sejmuto: 31.12.2018
vyvěšeno: 28.12.2018
sejmuto: 15.01.2019
vyvěšeno: 28.12.2018
sejmuto: 31.12.2019
 
Schválený střednědobý výhled obce Předslav na období 2019-2021    
   
vyvěšeno: 28.12.2018
sejmuto: 31.12.2019