Základní informace Úřední deska Dotace Pošta Partner Obecní aktuality Letní kino O obci
Úřední deska
  aktuální záznamy
  archivní záznamy
Archiv veřejných oznámení
Usnesení zastupitelstva
Územní plán obce
Obecní vyhlášky
Veřejné zakázky  *
    * odkaz na jiný server
Archiv všech záznamů na úřední desce v roce 2017

2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020

Jednotlivé dokumenty jsou zde řazeny chronologicky podle data jejich vyvěšení. Již sejmuté dokumenty jsou uvedeny červeně a označeny příčným nápisem ARCHIV. Dokumenty jsou zde vystaveny ve formátu PDF. Neobsahuje-li váš počítač program k prohlížení dokumentů PDF nebo pokud váš program nedokáže zdejší dokumenty zobrazit, můžete získat program "Adobe Reader" na stránkách firmy Adobe
KÚPK - Výzva - návrh opatření obecné povahy - bobr Pozvánka na 14. zasedání ZO Předslav 23.2.2017 od 18:00 v hasičské zbrojnici v Předslavi Oznámení návrhu pronájmu areálu tanečního parketu v Makově
vyvěšeno: 13.01.2017
sejmuto: 01.02.2017
vyvěšeno: 08.02.2017
sejmuto: 23.02.2017
vyvěšeno: 08.02.2017
sejmuto: 23.02.2017
 
Oznámení návrhu prodeje pozemku obce v k.ú. Makov Oznámení návrhu prodeje pozemků obce v k.ú. Petrovičky Oznámení záměru prodeje pozemků obce v k.ú. Němčice
vyvěšeno: 08.02.2017
sejmuto: 23.02.2017
vyvěšeno: 08.02.2017
sejmuto: 23.02.2017
vyvěšeno: 08.02.2017
sejmuto: 23.02.2017
 
Dražební vyhláška - nemovitosti v k.ú. Petrovičky KÚPK - Opatření obecné povahy - bobr KoPÚ v k.ú. Němčice u Klatov - Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv
vyvěšeno: 15.02.2017
sejmuto: 16.03.2017
vyvěšeno: 20.02.2017
sejmuto: 09.03.2017
vyvěšeno: 22.02.2017
sejmuto: 09.03.2017
 
Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v r. 2017 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v Němčicích Informace o termínech vybírání vodného a místního poplatku ze psa
vyvěšeno: 03.03.2017
sejmuto: 20.03.2017
vyvěšeno: 10.03.2017
sejmuto: 11.04.2017
vyvěšeno: 16.03.2017
sejmuto: 31.03.2017
 
Informace o krátkodobém uzavření Pošty Partner a kanceláře OÚ v Předslavi Informace o změněné otevírací době Pošty Partner v Předslavi Střednědobý výhled Obce Předslav na období 2017 - 2019
vyvěšeno: 23.03.2017
sejmuto: 31.03.2017
vyvěšeno: 23.03.2017
sejmuto: 23.04.2017
vyvěšeno: 23.03.2017
sejmuto: 31.12.2017
 
Schválený rozpočet obce Předslav na rok 2017 Rozpočtové změny 1/2017 Rozpočtové změny 2/2017
vyvěšeno: 23.03.2017
sejmuto: 31.12.2017
vyvěšeno: 23.03.2017
sejmuto: 31.12.2017
vyvěšeno: 23.03.2017
sejmuto: 31.12.2017
 
Rozpočtové změny 3/2017 Schválený rozpočet ZŠMŠ na rok 2017 Schválený rozpočtový výhled ZŠMŠ na léta 2017 - 2019
vyvěšeno: 23.03.2017
sejmuto: 31.12.2017
vyvěšeno: 23.03.2017
sejmuto: 31.12.2017
vyvěšeno: 23.03.2017
sejmuto: 31.12.2017
 
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí Oznámení o zamýšleném převodu Seznam pozemků Předslav
vyvěšeno: 27.03.2017
sejmuto: 26.05.2017
vyvěšeno: 28.03.2017
sejmuto: 28.06.2017
vyvěšeno: 28.03.2017
sejmuto: 28.06.2017
 
Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci Pozvánka na 15. zasedání ZO Předslav 27.4.2017 od 19:00 v klubovně TJ Měcholupy Oznámení návrhu prodeje pozemků obce v k.ú. Němčice
vyvěšeno: 07.04.2017
sejmuto: 10.07.2017
vyvěšeno: 12.04.2017
sejmuto: 27.04.2017
vyvěšeno: 12.04.2017
sejmuto: 27.04.2017
 
Závěrečný účet Svazku obcí Měčínsko za rok 2016 Zápis z přezkoumání hospodaření Svazku obcí Měčínsko za rok 2016 Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Plzeňský kraj
vyvěšeno: 28.04.2017
sejmuto: 19.05.2017
vyvěšeno: 28.04.2017
sejmuto: 19.05.2017
vyvěšeno: 28.04.2017
sejmuto: 01.06.2017
 
Rozpočtové změny 4/2017 Pozvánka na veřejné jednání svazku obcí Měčínsko 18.05.2017 od 14.00 na MěÚ v Měčíně Veřejná vyhláška - Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
vyvěšeno: 02.05.2017
sejmuto: 31.12.2017
vyvěšeno: 09.05.2017
sejmuto: 19.05.2017
vyvěšeno: 15.05.2017
sejmuto: 30.06.2017
 
Mapa - Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje Rozpočtové změny 5/2017 Pozvánka na 16. zasedání ZO Předslav 22.6.2017 od 19:00 v hostinci v Němčicích
vyvěšeno: 15.05.2017
sejmuto: 30.06.2017
vyvěšeno: 05.06.2017
sejmuto: 31.12.2017
vyvěšeno: 07.06.2017
sejmuto: 22.06.2017
 
Oznámení návrhu prodeje pozemků obce v k.ú. Němčice Oznámení záměru prodeje části pozemku obce v k.ú. Němčice Oznámení záměru pronájmu části pozemku obce v k.ú. Měcholupy
vyvěšeno: 07.06.2017
sejmuto: 22.06.2017
vyvěšeno: 07.06.2017
sejmuto: 22.06.2017
vyvěšeno: 07.06.2017
sejmuto: 22.06.2017
 
Návrh závěrečného účtu obce Předslav 2016 Termíny prodeje poukázek k odvozu domovního odpadu na 2. pol. 2017 Oznámení o zamýšleném převodu
vyvěšeno: 07.06.2017
sejmuto: 22.06.2017
vyvěšeno: 13.06.2017
sejmuto: 22.06.2017
vyvěšeno: 20.06.2017
sejmuto: 20.09.2017
 
Seznam pozemků v Makově, jichž se týká zamýšlený převod Veřejná vyhláška oznamující možnost převzít písemnost Rozpočtové změny 6/2017
vyvěšeno: 20.06.2017
sejmuto: 20.09.2017
vyvěšeno: 26.06.2017
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 30.06.2017
sejmuto: 31.12.2017
 
Závěrečný účet Obce Předslav 2016 Rozpočtové změny 7/2017 Rozpočtové změny 8/2017
vyvěšeno: 30.06.2017
sejmuto: 31.12.2017
vyvěšeno: 03.08.2017
sejmuto: 31.12.2017
vyvěšeno: 20.08.2017
sejmuto: 31.12.2017
 
Zrušení místní příslušnosti při podání žádosti o vydání občanského průkazu a cestovního pasu Pozvánka na 17. zasedání ZO Předslav 14.9.2017 od 19:00 v hasičské zbrojnici v Předslavi Oznámení záměru prodeje pozemku obce v k.ú. Němčice
vyvěšeno: 22.08.2017
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 30.08.2017
sejmuto: 14.09.2017
vyvěšeno: 30.08.2017
sejmuto: 14.09.2017
 
Oznámení záměru prodeje části pozemku obce v k.ú. Třebíšov Oznámení návrhu prodeje části pozemku obce v k.ú. Němčice Oznámení návrhu pronájmu části pozemku obce v k.ú. Měcholupy
vyvěšeno: 30.08.2017
sejmuto: 14.09.2017
vyvěšeno: 30.08.2017
sejmuto: 14.09.2017
vyvěšeno: 30.08.2017
sejmuto: 14.09.2017
 
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny 2017 Oznámení o chystaném přerušení dodávky elektřiny v Předslavi dne 27.09.2017 Veřejná vyhláška ministerstva zemědělství - opatření obecné povahy
vyvěšeno: 05.09.2017
sejmuto: 23.10.2017
vyvěšeno: 07.09.2017
sejmuto: 27.09.2017
vyvěšeno: 15.09.2017
sejmuto: 03.10.2017
 
Informace Obecního úřadu - dočasné uzavření 27.09.2017 Výzva ČEZu k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů Pozvánka na 1. zasedání okrskových volebních komisí
vyvěšeno: 15.09.2017
sejmuto: 29.09.2017
vyvěšeno: 19.09.2017
sejmuto: 05.10.2017
vyvěšeno: 19.09.2017
sejmuto: 23.10.2017
 
Rozpočtové změny 9/2017 Oznámení o době a místě konání voleb do PS Parlamentu ČR - 20. a 21.10.2017 Pozvánka na veřejné jednání svazku obcí Měčínsko 19.10.2017 od 14.00 na MěÚ v Měčíně
vyvěšeno: 25.09.2017
sejmuto: 31.12.2017
vyvěšeno: 05.10.2017
sejmuto: 23.10.2017
vyvěšeno: 05.10.2017
sejmuto: 19.10.2017
 
Rozpočtové změny 10/2017 Oznámení o chystaném přerušení dodávky elektřiny v Předslavi ve dnech 27.10.2017 a 03.11.2017 Oznámení o uzavření pobočky Pošty Partner a Obecního úřadu v Předslavi ve dnech 27.10.2017 a 03.11.2017
vyvěšeno: 20.10.2017
sejmuto: 31.12.2017
vyvěšeno: 23.10.2017
sejmuto: 06.11.2017
vyvěšeno: 23.10.2017
sejmuto: 06.11.2017
 
Oznámení o zahájení vodoprávního a stavebního řízení pro stavbu ČOV Předslav Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství - nařízení vlastníkům lesů Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro konání volby prezidenta České republiky 2018
vyvěšeno: 27.10.2017
sejmuto: 13.11.2017
vyvěšeno: 08.11.2017
sejmuto: 24.11.2017
vyvěšeno: 10.11.2017
sejmuto: 29.01.2018
 
Termíny prodeje poukázek k odvozu domovního odpadu na rok 2018 Rozpočtové změny 11/2017 Návrh rozpočtu obce na rok 2018
vyvěšeno: 15.11.2017
sejmuto: 23.12.2017
vyvěšeno: 15.11.2017
sejmuto: 31.12.2017
vyvěšeno: 22.11.2017
sejmuto: 15.12.2017
 
Návrh střednědobého výhledu na období 2018 - 2020 Pozvánka na 18. zasedání ZO Předslav 14.9.2017 od 19:00 v kulturním zařízení v Makově Oznámení návrhu prodeje části pozemku obce v k.ú. Třebíšov
vyvěšeno: 22.11.2017
sejmuto: 15.12.2017
vyvěšeno: 22.11.2017
sejmuto: 07.12.2017
vyvěšeno: 22.11.2017
sejmuto: 07.12.2017
 
Oznámení návrhu prodeje pozemku obce v k.ú. Němčice Oznámení záměru prodeje části pozemku v k.ú. Němčice Oznámení záměru prodeje části pozemku v k.ú. Předslav
vyvěšeno: 22.11.2017
sejmuto: 07.12.2017
vyvěšeno: 22.11.2017
sejmuto: 07.12.2017
vyvěšeno: 22.11.2017
sejmuto: 07.12.2017
 
Oznámení záměru směny části pozemku v k.ú. Němčice Oznámení záměru pronájmu areálu tanečního parketu v Makově pro sezónu 2018 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí na prodej pozemku v k.ú. Němčice v majetku státu
vyvěšeno: 22.11.2017
sejmuto: 07.12.2017
vyvěšeno: 22.11.2017
sejmuto: 07.12.2017
vyvěšeno: 27.11.2017
sejmuto: 12.01.2018
 
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí na prodej pozemku v k.ú. Němčice v majetku státu Oznámení o výběrovém řízení s aukcí na prodej pozemků v k.ú. Němčice v majetku státu Povolení k vypouštění odpadních vod a stavební povolení k vodním dílům "Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod"
vyvěšeno: 27.11.2017
sejmuto: 26.01.2018
vyvěšeno: 27.11.2017
sejmuto: 23.02.2018
vyvěšeno: 28.11.2017
sejmuto: 13.12.2017
 
Pozvánka na veřejné zasednání zástupců svazku obcí Měčínsko 14.12.2017 od 14.00 na MěÚ v Měčíně Návrh rozpočtu svazku obcí Měčínsko na rok 2018 Střednědobý výhled rozpočtu svazku obcí Měčínsko na období 2016 - 2020
vyvěšeno: 29.11.2017
sejmuto: 15.12.2017
vyvěšeno: 29.11.2017
sejmuto: 15.12.2017
vyvěšeno: 29.11.2017
sejmuto: 15.12.2017
 
Obecně závazná vyhláška obce Předslav č. 1/2017 Návrh rozpočtu ZŠMŠ Předslav na rok 2018 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŚMŠ Předslav na období 2018-2020
vyvěšeno: 08.12.2017
sejmuto: 26.01.2018
vyvěšeno: 12.12.2017
sejmuto: 28.12.2017
vyvěšeno: 12.12.2017
sejmuto: 28.12.2017
 
Pozvánka na 1. zasedání OkVK - volba prezidenta 2018 Rozpočtové změny 12/2017 Informace o době a místě konání 1. kola volby prezidenta ČR
vyvěšeno: 19.12.2017
sejmuto: 29.01.2018
vyvěšeno: 20.12.2017
sejmuto: 31.12.2017
vyvěšeno: 28.12.2017
sejmuto: 29.01.2018
 
Schválený rozpočet obce Předslav na rok 2018 Schválený střednědobý výhled obce Předslav na období 2018-2020  
 
vyvěšeno: 28.12.2017
sejmuto: 31.12.2018
vyvěšeno: 28.12.2017
sejmuto: 31.12.2018