Základní informace Úřední deska Dotace Pošta Partner Obecní aktuality Letní kino O obci
Úřední deska
  aktuální záznamy
  archivní záznamy
Archiv veřejných oznámení
Usnesení zastupitelstva
Územní plán obce
Obecní vyhlášky
Veřejné zakázky  *
    * odkaz na jiný server
Archiv všech záznamů na úřední desce v roce 2016

2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020

Jednotlivé dokumenty jsou zde řazeny chronologicky podle data jejich vyvěšení. Již sejmuté dokumenty jsou uvedeny červeně a označeny příčným nápisem ARCHIV. Dokumenty jsou zde vystaveny ve formátu PDF. Neobsahuje-li váš počítač program k prohlížení dokumentů PDF nebo pokud váš program nedokáže zdejší dokumenty zobrazit, můžete získat program "Adobe Reader" na stránkách firmy Adobe
Usnesení Pozemkového úřadu o ustanovení opatrovníka neznámému vlastníkovi evidovanému na LV 97 Oznámení o vydání opatření obecné povahy + přílohy (OOP - Národní plán povodí Labe, Odry, Dunaje) Nabídka České telekomunikační infrastruktury a.s.
vyvěšeno: 07.01.2016
sejmuto: 22.01.2016
vyvěšeno: 14.01.2016
sejmuto: 01.02.2016
vyvěšeno: 04.02.2016
k sejmutí: do odvolání
 
Informace o bezplatné telefonní lince na pomoc obětem kriminality a domácího násilí Pozvánka na 8. zasedání ZO Předslav 25.2.2016 od 18:00 v hasičské zbrojnici v Předslavi Oznámení návrhu směnit pozemky obce v k.ú. Němčice u Klatov za pozemky p. Václava Bešťáka tamtéž
vyvěšeno: 04.02.2016
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 10.02.2016
sejmuto: 01.03.2016
vyvěšeno: 10.02.2016
sejmuto: 01.03.2016
 
Oznámení návrhu směnit pozemek obce v k.ú. Předslav za pozemek pí. Miloslavy Fořtové tamtéž Oznámení návrhu prodeje pozemků v k.ú. Měcholupy u Předslavi Oznámení návrhu prodeje pozemků v k.ú. Měcholupy u Předslavi
vyvěšeno: 10.02.2016
sejmuto: 01.03.2016
vyvěšeno: 10.02.2016
sejmuto: 01.03.2016
vyvěšeno: 10.02.2016
sejmuto: 01.03.2016
 
Oznámení návrhu prodeje části pozemku v k.ú. Třebíšov Oznámení návrhu pronájmu areálu tanečního parketu v Makově Oznámení záměru pronájmu části pozemku v k.ú. Třebíšov
vyvěšeno: 10.02.2016
sejmuto: 01.03.2016
vyvěšeno: 10.02.2016
sejmuto: 01.03.2016
vyvěšeno: 10.02.2016
sejmuto: 01.03.2016
 
Oznámení záměru směnit pozemek obce v k.ú. Makov za pozemek RENTAL DEALING s.r.o. v k.ú. Měcholupy Oznámení o chystaném přerušení dodávky elektřiny v Třebíšově dne 01.03.2016 Změna otevírací doby pobočky České pošty s.p. - PARTNER Předslav
vyvěšeno: 10.02.2016
sejmuto: 01.03.2016
vyvěšeno: 12.02.2016
sejmuto: 01.03.2016
vyvěšeno: 11.03.2016
sejmuto: 16.05.2016
 
Termín vybírání místních poplatků ze psů na rok 2016 v Němčicích Pozvánka na veřejné zasedání zástupců obcí Svazku obcí Měčínsko Projekt - Veřejně prospěšné práce - "Jak pomohla EU a ESF naší obci?"
vyvěšeno: 11.03.2016
sejmuto: 18.03.2016
vyvěšeno: 21.03.2016
sejmuto: 01.04.2016
vyvěšeno: 23.03.2016
sejmuto: 24.06.2016
 
Projekt - Veřejně prospěšné práce - "Jak pomohla EU a ESF naší obci?" Pozvánka na 9. zasedání ZO Předslav 28.4.2016 od 19:00 v klubovně TJ Měcholupy Oznámení návrhu směnit pozemek obce v k.ú. Makov za pozemek RENTAL DEALING s.r.o. v k.ú. Měcholupy
vyvěšeno: 23.03.2016
sejmuto: 24.06.2016
vyvěšeno: 13.04.2016
sejmuto: 28.04.2016
vyvěšeno: 13.04.2016
sejmuto: 28.04.2016
 
Oznámení návrhu pronájmu části pozemku v k.ú. Třebíšov Oznámení záměru prodeje části pozemku v k.ú. Měcholupy Projekt - Veřejně prospěšné práce - "Jak pomohla EU a ESF naší obci?"
vyvěšeno: 13.04.2016
sejmuto: 28.04.2016
vyvěšeno: 13.04.2016
sejmuto: 28.04.2016
vyvěšeno: 20.04.2016
sejmuto: 20.07.2016
 
Dražební vyhláška exekutorského úřadu Veřejná vyhláška finančního úřadu ohledně daně z nemovitostí na rok 2016 Dražební vyhláška exekutorského úřadu
vyvěšeno: 03.05.2016
sejmuto: 09.06.2016
vyvěšeno: 04.05.2016
sejmuto: 01.06.2016
vyvěšeno: 17.05.2016
sejmuto: 15.06.2016
 
Informace - cestovní doklady pro děti Závěrečný účet za r. 2015 - Svazek obcí Měčínsko a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dražební vyhláška exekutorského úřadu
vyvěšeno: 18.05.2016
sejmuto: 31.12.2016
vyvěšeno: 19.05.2016
sejmuto: 15.06.2016
vyvěšeno: 23.05.2016
sejmuto: 27.06.2016
 
Pozvánka na veřejné zasedání zástupců obcí Svazku obcí Měčínsko Oznámení o chystaném přerušení dodávky elektřiny v Němčicích dne 14.06.2016 Opatření obecné povahy o vydání programu zlepšování kvality ovzduší zóna jihozápad – CZ03
vyvěšeno: 26.05.2016
sejmuto: 15.06.2016
vyvěšeno: 31.05.2016
sejmuto: 15.06.2016
vyvěšeno: 03.06.2016
sejmuto: 21.06.2016
 
Oznámení o termínu platby vodného za rok 2015, poplatku ze psů a nákupu poukázek na svoz domovního odpadu na 2. pololetí 2016 Pozvánka na 10. zasedání ZO Předslav 23.6.2016 od 19:00 v hostinci v Němčicích Oznámení návrhu prodeje části pozemku v k.ú. Měcholupy
vyvěšeno: 06.06.2016
sejmuto: 04.07.2016
vyvěšeno: 08.06.2016
sejmuto: 23.06.2016
vyvěšeno: 08.06.2016
sejmuto: 23.06.2016
 
Oznámení záměru směnit pozemek obce v k.ú. Makov za části pozemků Měcholupské zemědělské a.s. v k.ú. Makov Oznámení záměru směnit pozemky obce v k.ú. Makov za část pozemku p. Michala Jozy v k.ú. Makov Oznámení záměru pronajmout pozemky obce v k.ú. Třebíšov
vyvěšeno: 08.06.2016
sejmuto: 23.06.2016
vyvěšeno: 08.06.2016
sejmuto: 23.06.2016
vyvěšeno: 08.06.2016
sejmuto: 23.06.2016
 
Závěrečný účet Obce Předslav 2015 Oznámení o termínu prodeje poukázek na svoz domovního odpadu na 2. pololetí 2016 v Němčicích Oznámení o termínu prodeje poukázek na svoz domovního odpadu na 2. pololetí 2016 v Měcholupech
vyvěšeno: 08.06.2016
sejmuto: 23.06.2016
vyvěšeno: 13.06.2016
sejmuto: 04.07.2016
vyvěšeno: 20.06.2016
sejmuto: 04.07.2016
 
Informace o návrhu výroku územního rozhodnutí o umístění stavby Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Němčice Informace o přerušení dodávky elektřiny v Němčicích 31.8.2016
vyvěšeno: 28.06.2016
sejmuto: 14.07.2016
vyvěšeno: 18.07.2016
sejmuto: 18.08.2016
vyvěšeno: 29.07.2016
sejmuto: 31.08.2016
 
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstev krajů 2016 Pozvánka na veřejné zasedání zástupců obcí Svazku obcí Měčínsko Upozornění na termíny určené k vyřizování záležitostí ohledně hrobových míst
vyvěšeno: 08.08.2016
sejmuto: 10.10.2016
vyvěšeno: 08.08.2016
sejmuto: 24.08.2016
vyvěšeno: 12.08.2016
k sejmutí: do odvolání
 
Pozvánka na 2. kontrolní den ke studii odtokových poměrů Pozvánka na 11. zasedání ZO Předslav 15.9.2016 od 19:00 v Hasičské zbrojnici v Předslavi Oznámení návrhu směnit pozemky obce v k.ú. Makov za část pozemku p. Michala Jozy v k.ú. Makov
vyvěšeno: 22.08.2016
sejmuto: 02.09.2016
vyvěšeno: 31.08.2016
sejmuto: 15.09.2016
vyvěšeno: 31.08.2016
sejmuto: 15.09.2016
 
Oznámení návrhu směnit pozemek obce v k.ú. Makov za části pozemků Měcholupské zemědělské a.s. v k.ú. Makov Oznámení záměru směnit část pozemku obce v k.ú. Petrovičky za část pozemku p. Jana Rozsypala v k.ú. Petrovičky Oznámení záměru prodeje části pozemku obce v k.ú. Předslav
vyvěšeno: 31.08.2016
sejmuto: 15.09.2016
vyvěšeno: 31.08.2016
sejmuto: 15.09.2016
vyvěšeno: 31.08.2016
sejmuto: 15.09.2016
 
Oznámení návrhu pronájmu pozemků obce v k.ú. Třebíšov Oznámení záměru prodeje pozemku obce v k.ú. Měcholupy Oznámení záměru prodeje pozemku obce v k.ú. Třebíšov
vyvěšeno: 31.08.2016
sejmuto: 15.09.2016
vyvěšeno: 31.08.2016
sejmuto: 15.09.2016
vyvěšeno: 31.08.2016
sejmuto: 15.09.2016
 
Oznámení o provádění stavby zemního vedení elektrické energie v Makově Dražební vyhláška exekutorského úřadu Oznámení zahájení zjišťovacího řízení záměru "Novostavba stáje a hnojiště Měcholupy"
vyvěšeno: 31.08.2016
sejmuto: 01.12.2016
vyvěšeno: 06.09.2016
sejmuto: 17.10.2016
vyvěšeno: 07.09.2016
sejmuto: 23.09.2016
 
Výzva ČEZu ke kácení a okleštění stromoví a jiných porostů Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva Plzeňského kraje Informace a výzva úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitosti
vyvěšeno: 07.09.2016
sejmuto: 30.11.2016
vyvěšeno: 15.09.2016
sejmuto: 10.10.2016
vyvěšeno: 19.09.2016
sejmuto: 02.10.2017
 
Veřejná vyhláška o vydání Rozhodnutí o schválení návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Němčice u Klatov Rozhodnutí o schválení návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Němčice u Klatov Oznámení zahájení řízení o prodloužení lhůty platnosti rozhodnutí o umístění stavby - Předslav - odkanalizování a ČOV
vyvěšeno: 23.09.2016
sejmuto: 10.10.2016
vyvěšeno: 23.09.2016
sejmuto: 10.10.2016
vyvěšeno: 23.09.2016
sejmuto: 11.10.2016
 
Rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje ohledně Novostavby stáje a hnojiště Měcholupy Dražební vyhláška – elektronická dražba nemovitostí v Petrovičkách Obecně závažná vyhláška obce o odpadech
vyvěšeno: 06.10.2016
sejmuto: 24.10.2016
vyvěšeno: 19.10.2016
sejmuto: 25.11.2016
vyvěšeno: 20.10.2016
sejmuto: 07.11.2016
 
Obecně závažná vyhláška obce o poplatku za komunální odpad Pozvánka na 12. zasedání ZO Předslav 3.11.2016 od 16:00 na Obecním úřadě v Předslavi Prodloužení platnosti územního rozhodnutí pro stavbu Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod
vyvěšeno: 20.10.2016
sejmuto: 07.11.2016
vyvěšeno: 20.10.2016
sejmuto: 03.11.2016
vyvěšeno: 07.11.2016
sejmuto: 23.11.2016
 
Pozvánka na 13. zasedání ZO Předslav 8.12.2016 od 18:00 v kulturním zařízení v Makově Oznámení návrhu prodeje části pozemku obce v k.ú. Předslav Oznámení návrhu prodeje pozemku obce v k.ú. Třebíšov
vyvěšeno: 23.11.2016
sejmuto: 08.12.2016
vyvěšeno: 23.11.2016
sejmuto: 08.12.2016
vyvěšeno: 23.11.2016
sejmuto: 08.12.2016
 
Oznámení návrhu prodeje pozemku obce v k.ú. Měcholupy Oznámení návrhu směnit část pozemku obce v k.ú. Petrovičky za část pozemku p. Jana Rozsypala v k.ú. Petrovičky Oznámení záměru prodeje pozemků obce v k.ú. Petrovičky
vyvěšeno: 23.11.2016
sejmuto: 08.12.2016
vyvěšeno: 23.11.2016
sejmuto: 08.12.2016
vyvěšeno: 23.11.2016
sejmuto: 08.12.2016
 
Oznámení záměru prodeje pozemku obce v k.ú. Makov Oznámení záměru pronájmu areálu tanečního parketu v Makově Návrh rozpočtu obce na rok 2017
vyvěšeno: 23.11.2016
sejmuto: 08.12.2016
vyvěšeno: 23.11.2016
sejmuto: 08.12.2016
vyvěšeno: 23.11.2016
sejmuto: 08.12.2016
 
Pozvánka na veřejné zasedání zástupců obcí Svazku obcí Měčínsko Návrh rozpočtu Svazku obcí Měčínsko na rok 2017 Dražební vyhláška – 4. kolo elektronické dražby nemovitostí v Petrovičkách
vyvěšeno: 29.11.2016
sejmuto: 15.12.2016
vyvěšeno: 29.11.2016
sejmuto: 15.12.2016
vyvěšeno: 29.11.2016
sejmuto: 04.01.2017
 
Prodej poukázek na svoz odpadu na 1. pololetí 2017 Oznámení o výběrovém řízení s následnou aukcí budovy barokního špýcharu a přilehlých pozemků v Měcholupech  
 
vyvěšeno: 06.12.2016
sejmuto: 23.12.2016
vyvěšeno: 21.12.2016
sejmuto: 01.03.2017