Základní informace Úřední deska Dotace Pošta Partner Obecní aktuality Letní kino O obci
Úřední deska
  aktuální záznamy
  archivní záznamy
Archiv veřejných oznámení
Usnesení zastupitelstva
Územní plán obce
Obecní vyhlášky
Veřejné zakázky  *
    * odkaz na jiný server
Archiv všech záznamů na úřední desce v roce 2015

2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020

Jednotlivé dokumenty jsou zde řazeny chronologicky podle data jejich vyvěšení. Již sejmuté dokumenty jsou uvedeny červeně a označeny příčným nápisem ARCHIV. Dokumenty jsou zde vystaveny ve formátu PDF. Neobsahuje-li váš počítač program k prohlížení dokumentů PDF nebo pokud váš program nedokáže zdejší dokumenty zobrazit, můžete získat program "Adobe Reader" na stránkách firmy Adobe
Oznámení o chystaném přerušení dodávky elektřiny v Předslavi dne 17.3.2015 Oznámení o chystaném přerušení dodávky elektřiny v Němčicích ve dnech 12.,18. a 19.2.2015 Pozvánka na 2. zasedání ZO Předslav 26.2.2015 od 18:00 v hasičské zbrojnici v Předslavi
vyvěšeno: 15.01.2015
sejmuto: 18.03.2015
vyvěšeno: 20.01.2015
sejmuto: 20.02.2015
vyvěšeno: 11.02.2015
sejmuto: 25.02.2015
 
Oznámení návrhu prodeje částí pozemků v k.ú. Němčice u Klatov Oznámení o záměru prodat hasičský vůz Š 706 CAS 25 RTHP Oznámení návrhu prodeje pozemk v k.ú. Třebíšov (obec Hůrka)
vyvěšeno: 11.02.2015
sejmuto: 25.02.2015
vyvěšeno: 11.02.2015
sejmuto: 25.02.2015
vyvěšeno: 11.02.2015
sejmuto: 25.02.2015
 
Oznámení o zamýšleném převodu pozemků v k.ú. Makov u Předslavi Projekt - Veřejně prospěšné práce - "Jak pomohla EU a ESF naší obci?" Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím v katastru Petrovičky u Předslavi
vyvěšeno: 18.02.2015
sejmuto: 18.05.2015
vyvěšeno: 25.02.2015
sejmuto: 29.05.2015
vyvěšeno: 20.03.2015
sejmuto: 20.04.2015
 
Text k nabídce pozemků SPÚ k náhradním restitucím v katastru Petrovičky u Předslavi Oznámení o chystaném přerušení dodávky elektřiny v Němčicích dne 30.4.2015 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci
vyvěšeno: 20.03.2015
sejmuto: 20.04.2015
vyvěšeno: 26.03.2015
sejmuto: 30.04.2015
vyvěšeno: 27.03.2015
sejmuto: 14.05.2015
 
Návrh OOP - Národní plán povodí Labe Průvodní dopis k návrhu OOP Seznam obcí v povodí Labe
vyvěšeno: 01.04.2015
sejmuto: 23.06.2015
vyvěšeno: 01.04.2015
sejmuto: 23.06.2015
vyvěšeno: 01.04.2015
sejmuto: 23.06.2015
 
Pozvánka na 3. zasedání ZO Předslav 23.4.2015 od 19:00 v klubovně TJ Měcholupy Oznámení návrhu pronájmu pozemku v k.ú. Třebíšov (obec Hůrka) Oznámení návrhu prodat hasičský vůz Š 706 CAS 25 RTHP
vyvěšeno: 08.04.2015
sejmuto: 23.04.2015
vyvěšeno: 08.04.2015
sejmuto: 23.04.2015
vyvěšeno: 08.04.2015
sejmuto: 23.04.2015
 
Oznámení záměru směnit pozemek obce v k.ú. Předslav za pozemky MZ a.s. tamtéž Informace o využití dotace EU z Operačního programu životního prostředí Pamětní deska k vrtu HV 03
vyvěšeno: 08.04.2015
sejmuto: 23.04.2015
vyvěšeno: 13.04.2015
sejmuto: 27.04.2016
vyvěšeno: 13.04.2015
k sejmutí: do odvolání
 
Oznámení o chystaném přerušení dodávky elektřiny na Hůrce dne 25.5.2015 Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Plzeňský kraj Oznámení o chystaném přerušení dodávky elektřiny v Němčicích dne 11.6.2015
vyvěšeno: 28.04.2015
sejmuto: 26.05.2015
vyvěšeno: 29.04.2015
sejmuto: 02.06.2015
vyvěšeno: 07.05.2015
sejmuto: 11.06.2015
 
Informace o návrhu výroku územního rozhodnutí - umístění stavby chodníku v Měcholupech Usnesení o ustanovení opatrovníka neznámým vlastníkům pozemků Oznámení o chystaném přerušení dodávky elektřiny v Petrovičkách ve dnech 25.6. a 14.7.2015
vyvěšeno: 18.05.2015
sejmuto: 03.06.2015
vyvěšeno: 19.05.2015
sejmuto: 04.06.2015
vyvěšeno: 25.05.2015
sejmuto: 14.07.2015
 
Pozvánka na veřejné zasedání zástupců obcí Svazku obcí Měčínsko Závěrečný účet za r. 2014 - Svazek obcí Měčínsko Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Měčínsko
vyvěšeno: 29.05.2015
sejmuto: 25.06.2015
vyvěšeno: 29.05.2015
sejmuto: 27.04.2016
vyvěšeno: 29.05.2015
sejmuto: 27.04.2016
 
Závěrečný účet obce za rok 2014 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Pozvánka na 4. zasedání ZO Předslav 18.6.2015 od 19:00 v hostinci v Němčicích Oznámení návrhu směnit pozemek obce v k.ú. Předslav za pozemky MZ a.s. tamtéž
vyvěšeno: 02.06.2015
sejmuto: 18.06.2015
vyvěšeno: 03.06.2015
sejmuto: 18.06.2015
vyvěšeno: 03.06.2015
sejmutoí: 18.06.2015
 
Usnesení o zrušení opatrovníka neznámým vlastníkům pozemků Oznámení vyhlášení výběrového řízení na akci: "Rybník Předslav-oprava hráze a bezpečnostního přelivu" Nařízení města Klatov o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
vyvěšeno: 04.06.2015
sejmuto: 22.06.2015
vyvěšeno: 12.06.2015
sejmuto: 29.06.2015
vyvěšeno: 29.06.2015
sejmuto: 15.07.2015
 
Pozvánka na 5. zasedání ZO Předslav 8.7.2015 od 16:00 v kanceláři OÚ v Předslavi Návrh Opatření obecné povahy Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - CZ03
vyvěšeno: 30.06.2015
sejmuto: 08.07.2015
vyvěšeno: 17.07.2015
sejmuto: 18.08.2015
vyvěšeno: 17.07.2015
sejmuto: 18.08.2015
 
Vyhláška OOP kvalita ovzduší Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí Rušení daňových pokladen na Územních pracovištích v Horažďovicích a v Sušici
vyvěšeno: 17.07.2015
sejmuto: 18.08.2015
vyvěšeno: 04.08.2015
sejmuto: 14.10.2015
vyvěšeno: 04.08.2015
sejmuto: 31.12.2015
 
Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru Odvolání doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitosti v Měcholupech
vyvěšeno: 07.08.2015
sejmuto: 17.08.2015
vyvěšeno: 19.08.2015
sejmuto: 09.09.2015
vyvěšeno: 24.08.2015
sejmuto: 06.10.2015
 
Pozvánka na 6. zasedání ZO Předslav 10.9.2015 od 19:00 v hasičské zbrojnici v Předslavi Oznámení záměru směnit pozemek obce v k.ú. Měcholupy u Předslavi za pozemky MZ a.s. tamtéž Oznámení záměru prodat část pozemku obce v k.ú. Třebíšov
vyvěšeno: 25.08.2015
sejmuto: 10.09.2015
vyvěšeno: 25.08.2015
sejmuto: 10.09.2015
vyvěšeno: 25.08.2015
sejmuto: 10.09.2015
 
Oznámení o chystaném přerušení dodávky elektřiny v Předslavi dne 24.9.2015 Výzva ČEZu ke kácení a okleštění stromoví a jiných porostů Výzva Transfuzního oddělení Klatovské nemocnice
vyvěšeno: 10.09.2015
sejmuto: 25.09.2015
vyvěšeno: 15.09.2015
sejmuto: 27.04.2016
vyvěšeno: 23.09.2015
sejmuto: 27.04.2016
 
Dražební vyhláška o provedení dražby nemovitostí v k.ú. Předslav Dražební vyhláška o provedení dražby nemovitostí v k.ú. Předslav Dražební vyhláška o provedení dražby nemovitostí v k.ú. Předslav
vyvěšeno: 05.10.2015
sejmuto: 17.12.2015
vyvěšeno: 05.10.2015
sejmuto: 17.12.2015
vyvěšeno: 06.10.2015
sejmuto: 17.12.2015
 
Dražební vyhláška o provedení dražby nemovitostí v k.ú. Petrovičky u Předslavi Oznámení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o výběrovém řízení a jeho podmínkách Usnesení o odročení dražebního jednání
vyvěšeno: 09.10.2015
sejmuto: 13.11.2015
vyvěšeno: 14.10.2015
sejmuto: 04.12.2015
vyvěšeno: 15.10.2015
sejmuto: 02.11.2015
 
Oznámení o chystaném přerušení dodávky elektřiny v Němčicích dne 24.11.2015 Informační leták ohledně placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO Tiskopis oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
vyvěšeno: 23.10.2015
sejmuto: 24.11.2015
vyvěšeno: 04.11.2015
sejmuto: 27.04.2016
vyvěšeno: 04.11.2015
sejmuto: 27.04.2016
 
Oznámení o nové povinnosti pro plátce DPH od roku 2016! Návrh rozpočtu obce na rok 2016 Oznámení návrhu směnit pozemek obce v k.ú. Měcholupy u Předslavi za pozemky MZ a.s. tamtéž
vyvěšeno: 23.11.2015
sejmuto: 27.04.2016
vyvěšeno: 25.11.2015
sejmuto: 10.12.2015
vyvěšeno: 25.11.2015
sejmuto: 10.12.2015
 
Oznámení záměru směnit pozemky obce v k.ú. Němčice u Klatov za pozemky p. Václava Bešťáka tamtéž Oznámení záměru směnit pozemek obce v k.ú. Předslav za pozemek pí. Miloslavy Fořtové tamtéž Oznámení návrhu prodeje části pozemku v k.ú. Třebíšov
vyvěšeno: 25.11.2015
sejmuto: 10.12.2015
vyvěšeno: 25.11.2015
sejmuto: 10.12.2015
vyvěšeno: 25.11.2015
sejmuto: 10.12.2015
 
Oznámení záměru prodeje pozemků v k.ú. Měcholupy u Předslavi Oznámení záměru prodeje pozemků v k.ú. Měcholupy u Předslavi Oznámení záměru prodeje pozemků v k.ú. Třebíšov
vyvěšeno: 25.11.2015
sejmuto: 10.12.2015
vyvěšeno: 25.11.2015
sejmuto: 10.12.2015
vyvěšeno: 25.11.2015
sejmuto: 10.12.2015
 
Oznámení záměru pronájmu areálu tanečního parketu v Makově Pozvánka na 7. zasedání ZO Předslav 10.12.2015 od 18:00 v hostinci v Makově Pozvánka na veřejné zasedání zástupců obcí Svazku obcí Měčínsko
vyvěšeno: 25.11.2015
sejmuto: 10.12.2015
vyvěšeno: 25.11.2015
sejmuto: 10.12.2015
vyvěšeno: 26.11.2015
sejmuto: 14.12.2015
 
Návrh rozpočtu Svazku obcí Měčínsko na rok 2016 Informace a výzva úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitostí Oznámení o chystaném přerušení dodávky elektřiny v Makově dne 04.01.2016
vyvěšeno: 26.11.2015
sejmuto: 14.12.2015
vyvěšeno: 07.12.2015
sejmuto: 27.04.2016
vyvěšeno: 17.12.2015
sejmuto: 04.01.2016
 
Oznámení o chystaném přerušení dodávky elektřiny v Měcholupech dne 04.01.2016 Oznámení o chystaném přerušení dodávky elektřiny v Petrovičkách dne 04.01.2016 Oznámení o chystaném přerušení dodávky elektřiny v Předslavi dne 04.01.2016
vyvěšeno: 17.12.2015
sejmuto: 04.01.2016
vyvěšeno: 17.12.2015
sejmuto: 04.01.2016
vyvěšeno: 17.12.2015
sejmuto: 04.01.2016
 
Oznámení o chystaném přerušení dodávky elektřiny v Třebíšově dne 04.01.2016 Oznámení o chystaném přerušení dodávky elektřiny v Němčicích dne 05.01.2016 Oznámení o nalezení věci
vyvěšeno: 17.12.2015
sejmuto: 04.01.2016
vyvěšeno: 17.12.2015
sejmuto: 05.01.2016
vyvěšeno: 21.12.2015
sejmuto: 21.06.2016