Základní informace Úřední deska Dotace Pošta Partner Obecní aktuality Letní kino O obci
Úřední deska
  aktuální záznamy
  archivní záznamy
Archiv veřejných oznámení
Usnesení zastupitelstva
Územní plán obce
Obecní vyhlášky
Veřejné zakázky  *
    * odkaz na jiný server
Archiv všech záznamů na úřední desce v roce 2014

2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020

Jednotlivé dokumenty jsou zde řazeny chronologicky podle data jejich vyvěšení. Již sejmuté dokumenty jsou uvedeny červeně a označeny příčným nápisem ARCHIV. Dokumenty jsou zde vystaveny ve formátu PDF. Neobsahuje-li váš počítač program k prohlížení dokumentů PDF nebo pokud váš program nedokáže zdejší dokumenty zobrazit, můžete získat program "Adobe Reader" na stránkách firmy Adobe
Zdravotní zkoušky hospodářských zvířat 2014 Dražební vyhláška na dražbu osobního automobilu Oznámení o chystaném přerušení dodávky elektřiny v Němčicích dne 3.3.2014
vyvěšeno: 15.01.2014
sejmuto: 31.10.2014
vyvěšeno: 21.01.2014
sejmuto: 18.02.2014
vyvěšeno: 31.01.2014
sejmuto: 03.03.2014
 
Pozvánka na 17. zasedání ZO Předslav 20.02.2014 od 18:00 v hasičské zbrojnici v Předslavi Oznámení o návrhu prodeje části pozemku v k.ú. Měcholupy Oznámení o záměru směnit pozemky v k.ú. Předslav
vyvěšeno: 05.02.2014
sejmuto: 20.02.2014
vyvěšeno: 05.02.2014
sejmuto: 20.02.2014
vyvěšeno: 05.02.2014
sejmuto: 20.02.2014
 
Oznámení o návrhu směnit pozemky v k.ú. Makov Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 4236/2009, zřizující smluvní ochranu evropsky významné lokality - kostela v Předslavi (předmětem ochrany je zde netopýr velký - Myotis myotis) Informace o návrhu výroku územního rozhodnutí ohledně vrtané studny u rodinného domu v Makově
vyvěšeno: 05.02.2014
sejmuto: 20.02.2014
vyvěšeno: 12.02.2014
sejmuto: 17.03.2014
vyvěšeno: 12.02.2014
sejmuto: 27.02.2014
 
Usnesení o nařízení opakované dražby na pozemky a budovy přináležející k č.p. 47 v Předslavi Projekt - Veřejně prospěšné práce - "Jak pomohla EU a ESF naší obci?" Oznámení o chystaném přerušení dodávky elektřiny v Makově dne 26.3.2014
vyvěšeno: 25.02.2014
sejmuto: 10.04.2014
vyvěšeno: 25.02.2014
sejmuto: 31.05.2014
vyvěšeno: 27.02.2014
sejmuto: 26.03.2014
 
Oznámení o chystaném přerušení dodávky elektřiny v Petrovičkách ve dnech 8.,15. a 16.4.2014 Oznámení o chystaném přerušení dodávky elektřiny v Třebíšově ve dnech 8 a 15.4.2014 Oznámení o chystaném přerušení dodávky elektřiny v Předslavi, Měcholupech, Makově, Petrovičkách a Třebíšově dne 16.4.2014
vyvěšeno: 11.03.2014
sejmuto: 16.04.2014
vyvěšeno: 11.03.2014
sejmuto: 15.04.2014
vyvěšeno: 11.03.2014
sejmuto: 16.04.2014
 
Informace o svozu nebezpečného odpadu dne 12.4.2014 Veřejná vyhláška o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje Veřejná vyhláška o vypracování návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Předslav
vyvěšeno: 17.03.2014
sejmuto: 12.04.2014
vyvěšeno: 18.03.2014
sejmuto: 02.04.2014
vyvěšeno: 25.03.2014
sejmuto: 10.04.2014
 
Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Předslav; Pozvánka na 18. zasedání ZO Předslav 17.04.2014 od 19:00 v klubovně TJ Měcholupy Oznámení návrhu směny pozemků v k.ú. Předslav
vyvěšeno: 25.03.2014
sejmuto: 10.04.2014
vyvěšeno: 02.04.2014
sejmuto: 17.04.2014
vyvěšeno: 02.04.2014
sejmuto: 17.04.2014
 
Oznámení návrhu směny pozemků v k.ú. Makov a Měcholupy Oznámení o záměru prodeje pozemku v k.ú. Předslav Oznámení o záměru směny pozemků v k.ú. Petrovičky
vyvěšeno: 02.04.2014
sejmuto: 17.04.2014
vyvěšeno: 02.04.2014
sejmuto: 17.04.2014
vyvěšeno: 02.04.2014
sejmuto: 17.04.2014
 
Informace o návrhu výroku územního rozhodnutí ohledně změna druhu pozemku v Měcholupech Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu 2014 Oznámení o nejzazší lhůtě pro podání žádosti o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu 2014
vyvěšeno: 07.04.2014
sejmuto: 23.04.2014
vyvěšeno: 08.04.2014
sejmuto: 24.05.2014
vyvěšeno: 08.04.2014
sejmuto: 24.05.2014
 
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Němčice - oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků Závěrečný účet Svazku obcí Měčínsko za rok 2013 Výzva ÚZSVM ohledně nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí
vyvěšeno: 15.04.2014
sejmuto: 30.04.2014
vyvěšeno: 22.04.2014
sejmuto: 26.06.2014
vyvěšeno: 25.04.2014
sejmuto: 12.05.2014
 
Dražební vyhláška ohledně dražby nemovitosti v Měcholupech Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí za rok 2014 Rozšíření pracovní doby OÚ 8.5. - vydávání voličských průkazů pro volby do EP
vyvěšeno: 25.04.2014
sejmuto: 13.06.2014
vyvěšeno: 28.04.2014
sejmuto: 02.06.2014
vyvěšeno: 05.05.2014
sejmuto: 09.05.2014
 
Informace o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu Dražební vyhláška ohledně dražby souboru nemovitostí v k.ú. Předslav Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu zadání změny č. 1 ÚP Předslav
vyvěšeno: 08.05.2014
sejmuto: 24.05.2014
vyvěšeno: 09.05.2014
sejmuto: 11.06.2014
vyvěšeno: 09.05.2014
sejmuto: 09.06.2014
 
Oznámení o chystaném přerušení dodávky elektřiny v Němčicích ve dnech 10. a 11.6.2014 Oznámení o chystaném přerušení dodávky elektřiny na Hůrce dne 25.6.2014 Oznámení o chystaném přerušení dodávky elektřiny v Třebíšově dne 25.6.2014
vyvěšeno: 21.05.2014
sejmuto: 11.06.2014
vyvěšeno: 04.06.2014
sejmuto: 25.06.2014
vyvěšeno: 04.06.2014
sejmuto: 25.06.2014
 
Pozvánka na veřejné zasedání zástupců obcí Svazku obcí Měčínsko Závěrečný účet obce za rok 2013 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Pozvánka na 19. zasedání ZO Předslav 26.06.2014 od 19:00 v hostinci v Němčicích
vyvěšeno: 06.06.2014
sejmuto: 16.06.2014
vyvěšeno: 10.06.2014
sejmuto: 26.06.2014
vyvěšeno: 11.06.2014
sejmuto: 26.06.2014
 
Oznámení návrhu prodeje pozemku v k.ú. Předslav Oznámení o záměru pronájmu pozemku v k.ú. Předslav Oznámení o záměru pronájmu části pozemku v k.ú. Měcholupy
vyvěšeno: 11.06.2014
sejmuto: 26.06.2014
vyvěšeno: 11.06.2014
sejmuto: 26.06.2014
vyvěšeno: 11.06.2014
sejmuto: 26.06.2014
 
Oznámení o záměru prodeje části pozemku v k.ú. Němčice Nařízení č. 1/2014 města Klatovy z 27/5/2014 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov Termíny prodeje poukázek na odvoz domovního odpadu na 2. pol. 2014
vyvěšeno: 11.06.2014
sejmuto: 26.06.2014
vyvěšeno: 11.06.2014
sejmuto: 27.06.2014
vyvěšeno: 13.06.2014
sejmuto: 20.06.2014
 
Oznámení o chystaném přerušení dodávky elektřiny v Měcholupech dne 22.7.2014 Oznámení o chystaném přerušení dodávky elektřiny v Měcholupech dne 6.8.2014 Oznámení o společném jednání k návrhu změny č. 1 ÚP Předslav
vyvěšeno: 25.06.2014
sejmuto: 23.07.2014
vyvěšeno: 25.06.2014
sejmuto: 07.08.2014
vyvěšeno: 02.07.2014
sejmuto: 16.08.2014
 
Informace o počtu volebních obvodů, volených členů zastupitelstva a potřebném počtu podpisů na peticích pro volby do zastupitelstva obce Oznámení zahájení územního řízení - Obec Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod Oznámení o chystaném přerušení dodávky elektřiny v Předslavi, Měcholupech, Makově, Petrovičkách a Třebíšově dne 9.9.2014
vyvěšeno: 17.07.2014
sejmuto: 12.10.2014
vyvěšeno: 30.07.2014
sejmuto: 15.08.2014
vyvěšeno: 06.08.2014
sejmuto: 10.09.2014
 
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstva obce Výzva k podání nabídky na stavební práce - veřejná zakázka malého rozsahu, PŘEDSLAV – VRT HV 03 Výzva ČEZu ke kácení a okleštění stromoví a jiných porostů
vyvěšeno: 12.08.2014
sejmuto: 12.10.2014
vyvěšeno: 29.08.2014
sejmuto: 15.09.2014
vyvěšeno: 10.09.2014
sejmuto: 18.11.2014
 
Pozvánka na 20. zasedání ZO Předslav 25.09.2014 od 19:00 v HZ v Předslavi Oznámení návrhu prodeje části pozemku v k.ú. Němčice Oznámení návrhu pronájmu části pozemku v k.ú. Měcholupy
vyvěšeno: 10.09.2014
sejmuto: 25.09.2014
vyvěšeno: 10.09.2014
sejmuto: 25.09.2014
vyvěšeno: 10.09.2014
sejmuto: 25.09.2014
 
Oznámení návrhu pronájmu pozemku v k.ú. Předslav Oznámení o záměru prodeje části pozemku v k.ú. Petrovičky Oznámení o záměru prodeje pozemků na Hůrce v k.ú. Třebíšov
vyvěšeno: 10.09.2014
sejmuto: 25.09.2014
vyvěšeno: 10.09.2014
sejmuto: 25.09.2014
vyvěšeno: 10.09.2014
sejmuto: 25.09.2014
 
Oznámení o záměru pronájmu pozemků v k.ú. Předslav Oznámení o záměru pronájmu areálu tanečního parketu v Makově Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí ve dnech 10. a 11. října 2014
vyvěšeno: 10.09.2014
sejmuto: 25.09.2014
vyvěšeno: 10.09.2014
sejmuto: 25.09.2014
vyvěšeno: 19.09.2014
sejmuto: 12.10.2014
 
Rozhodnutí o umístění stavby - Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod Oznámení o chystaném přerušení dodávky elektřiny v Němčicích ve dnech 20., 22. a 29.10.2014 Oznámení o chystaném přerušení dodávky elektřiny v Němčicích ve dnech 21., 24. a 30.10.2014
vyvěšeno: 23.09.2014
sejmuto: 09.10.2014
vyvěšeno: 06.10.2014
sejmuto: 03.11.2014
vyvěšeno: 06.10.2014
sejmuto: 03.11.2014
 
Oznámení o chystaném přerušení dodávky elektřiny v Němčicích dne 31.10.2014 Oznámení o veřejném projednání návrhu změny č.1 územního plánu Předslav Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
vyvěšeno: 06.10.2014
sejmuto: 03.11.2014
vyvěšeno: 07.10.2014
sejmuto: 23.10.2014
vyvěšeno: 13.10.2014
sejmuto: 26.11.2014
 
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Předslav Pozvánka na 1. zasedání ZO Předslav 04.12.2014 od 18:00 v hostinci v Makově Návrh rozpočtu obce na rok 2015
vyvěšeno: 25.10.2014
sejmuto: 04.11.2014
vyvěšeno: 19.11.2014
sejmuto: 04.12.2014
vyvěšeno: 19.11.2014
sejmuto: 04.12.2014
 
Oznámení o záměru prodat části pozemků v k.ú. Němčice u Klatov Oznámení návrhu pronájmu pozemků v k.ú. Předslav Oznámení návrhu prodeje pozemků na Hůrce v k.ú. Třebíšov
vyvěšeno: 19.11.2014
sejmuto: 04.12.2014
vyvěšeno: 19.11.2014
sejmuto: 04.12.2014
vyvěšeno: 19.11.2014
sejmuto: 04.12.2014
 
Oznámení návrhu prodeje části pozemku v k.ú. Petrovičky Oznámení návrhu pronájmu areálu tanečního parketu v Makově Oznámení návrhu pronájmu hostince v čp. 7 v Makově
vyvěšeno: 19.11.2014
sejmuto: 04.12.2014
vyvěšeno: 19.11.2014
sejmuto: 04.12.2014
vyvěšeno: 19.11.2014
sejmuto: 04.12.2014
 
Pozvánka na veřejné zasedání zástupců obcí svazku obcí Měčínsko dne 17.12.2014 Návrh rozpočtu svazku obcí Měčínsko na rok 2015 Termíny prodeje poukázek na odvoz domovního odpadu pro 1. pol. 2015
vyvěšeno: 01.12.2014
sejmuto: 17.12.2014
vyvěšeno: 01.12.2014
sejmuto: 17.12.2014
vyvěšeno: 05.12.2014
sejmuto: 12.12.2014
 
Zpráva o vydání změny č. 1 Územního plánu Předslav    
   
vyvěšeno: 08.12.2014
sejmuto: 29.12.2014