Základní informace Úřední deska Dotace Pošta Partner Obecní aktuality Letní kino O obci
Úřední deska
  aktuální záznamy
  archivní záznamy
Archiv veřejných oznámení
Usnesení zastupitelstva
Obecní vyhlášky
Veřejné zakázky  *
    * odkaz na jiný server
Archiv všech záznamů na úřední desce v roce 2013

2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019

Jednotlivé dokumenty jsou zde řazeny chronologicky podle data jejich vyvěšení. Již sejmuté dokumenty jsou uvedeny červeně a označeny příčným nápisem ARCHIV. Dokumenty jsou zde vystaveny ve formátu PDF. Neobsahuje-li váš počítač program k prohlížení dokumentů PDF nebo pokud váš program nedokáže zdejší dokumenty zobrazit, můžete získat program "Adobe Reader" na stránkách firmy Adobe
Pozvánka na veřejné zasedání zástupců obcí Svazku obcí Měčínsko Zdravotní zkoušky – preventivní a diagnostické úkony u hospodářských zvířat Pozvánka na 12. zasedání ZO Předslav 28.02.2013 od 18:00 v HZ v Předslavi
vyvěšeno: 15.01.2013
sejmuto:  06.02.2013
vyvěšeno: 16.01.2013
sejmuto:  15.01.2014
vyvěšeno: 13.02.2013
sejmuto: 28.02.2013
 
Oznámení návrhu možnosti pronájmu parc. č. 323/1 v k.ú. Měcholupy Oznámení návrhu možnosti prodeje parc. č. 954 v k.ú. Třebíšov Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvánka k veřejnému ústnímu jednání ohledně stavby zahradního domku v Třebíšově
vyvěšeno: 13.02.2013
sejmuto: 28.02.2013
vyvěšeno: 13.02.2013
sejmuto: 28.02.2013
vyvěšeno: 20.02.2013
sejmuto: 07.03.2013
 
Oznámení o chystaném přerušení dodávky elektřiny v Předslavi, Měcholupech, Makově, Petrovičkách a Třebíšově dne 13.3.2013 Informace o svozu nebezpečného odpadu dne 13.4.2013 Rozhodnutí o umístění stavby zahradního domku v Třebíšově
vyvěšeno: 27.02.2013
sejmuto: 14.03.2013
vyvěšeno: 18.03.2013
sejmuto: 14.04.2013
vyvěšeno: 28.03.2013
sejmuto: 12.04.2013
 
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - KÚ Plzeňského kraje Pozvánka na 13. zasedání ZO Předslav 25.04.2013 od 19:00 v klubovně TJ Měcholupy Vyhláška Finančního úřadu pro Plzeňský kraj ohledně daně z nemovitostí na rok 2013
vyvěšeno: 05.04.2013
sejmuto: 22.04.2013
vyvěšeno: 10.04.2013
sejmuto: 25.04.2013
vyvěšeno: 19.04.2013
sejmuto: 27.05.2013
 
Oznámení návrhu možnosti směny parc. č. 246/1 v k.ú. Předslav Veřejná vyhláška – o návrhu Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje Závěrečný účet Svazku obcí Měčínsko za rok 2012
vyvěšeno: 02.05.2013
sejmuto: 17.04.2014
vyvěšeno: 17.05.2013
sejmuto: 10.07.2013
vyvěšeno: 28.05.2013
sejmuto: 22.04.2014
 
Nařízení SVS - opatření proti varroáze 2013 Nařízení č. 1/2013 města Klatovy o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov (LHO) Závěrečný účet obce za rok 2012 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
vyvěšeno: 03.06.2013
sejmuto: 19.08.2014
vyvěšeno: 04.06.2013
sejmuto: 19.06.2013
vyvěšeno: 12.06.2013
sejmuto: 27.06.2013
 
Pozvánka na 14. zasedání ZO Předslav 27.06.2013 od 19:00 v hostinci v Němčicích Informace o návrhu výroku územního rozhodnutí ohledně stavby ČOV v Předslavi Oznámení o výběrovém řízení na zjištění zájemce o koupi nemovitostí v Makově
vyvěšeno: 12.06.2013
sejmuto: 27.06.2013
vyvěšeno: 26.06.2013
sejmuto: 11.07.2013
vyvěšeno: 01.07.2013
sejmuto: 15.08.2013
 
"Vodovod a kanalizace Klatovy – Točník – Otín" – s umístění v k.ú. Klatovy, Točník u Klatov, Ostřetice, Předslav, Otín u Klatov Oznámení o chystaném přerušení dodávky elektřiny v Předslavi, Měcholupech, Makově, Petrovičkách a Třebíšově v srpnu a září Oznámení o chystaném přerušení dodávky elektřiny v Předslavi v srpnu a září
vyvěšeno: 03.07.2013
sejmuto: 18.07.2013
vyvěšeno: 08.07.2013
sejmuto: 06.09.2013
vyvěšeno: 08.07.2013
sejmuto: 06.09.2013
 
Oznámení o chystaném přerušení dodávky elektřiny v Předslavi dne 5.9.2013 Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků v katastrálním území Němčice Pozvánka na 15. zasedání ZO Předslav 26.09.2013 od 19:00 v HZ v Předslavi
vyvěšeno: 08.07.2013
sejmuto: 06.09.2013
vyvěšeno: 27.08.2013
sejmuto: 27.09.2013
vyvěšeno: 11.09.2013
sejmuto: 26.09.2013
 
Výzva ČEZu ke kácení a okleštění stromoví a jiných porostů Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny 2013 Oznámení o chystaném přerušení dodávky elektřiny v Němčicích dne 16. října
vyvěšeno: 25.09.2013
sejmuto: 16.11.2013
vyvěšeno: 25.09.2013
sejmuto: 26.10.2013
vyvěšeno: 02.10.2013
sejmuto: 17.10.2013
 
Vodovod a kanalizace Klatovy - Točník - Otín - povolení k vodním dílům Informace o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Dražební vyhláška ohledně dražby nemovitosti v Měcholupech
vyvěšeno: 08.10.2013
sejmuto: 23.10.2013
vyvěšeno: 10.10.2013
sejmuto: 26.10.2013
vyvěšeno: 30.10.2013
sejmuto: 07.12.2013
 
Veřejná vyhláška - Krajský úřad Plzeňského kraje Pozvánka na 1. setkání pracovních skupin KPSS na Klatovsku Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
vyvěšeno: 06.11.2013
sejmuto: 18.12.2013
vyvěšeno: 08.11.2013
sejmuto: 19.11.2013
vyvěšeno: 21.11.2013
sejmuto: 07.12.2013
 
Veřejná vyhláška OÚ Předslav o uložení písemnosti pro Zdeňku Výplachovou, Zdeňku Výplachovou ml., Krystýnu Výplachovou, Františka Výplacha a Michala Brňovjáka Návrh rozpočtu obce na rok 2014 Pozvánka na 16. zasedání ZO Předslav 12.12.2013 od 18:00 v hostinci v Makově
vyvěšeno: 21.11.2013
sejmuto: 07.12.2013
vyvěšeno: 26.11.2013
sejmuto: 12.12.2013
vyvěšeno: 26.11.2013
sejmuto: 12.12.2013
 
Oznámení záměru pronajmout areál (parket) v Makově Na Lískách Oznámení návrhu možnosti pronájmu části parc. č. 7/1 v k.ú. Předslav Oznámení návrhu možnosti pronájmu části parc. č. 790/20 v k.ú. Předslav
vyvěšeno: 26.11.2013
sejmuto: 12.12.2013
vyvěšeno: 26.11.2013
sejmuto: 12.12.2013
vyvěšeno: 26.11.2013
sejmuto: 12.12.2013