Základní informace Úřední deska Dotace Pošta Partner Obecní aktuality Letní kino O obci
Úřední deska
  aktuální záznamy
  archivní záznamy
Archiv veřejných oznámení
Usnesení zastupitelstva
Obecní vyhlášky
Veřejné zakázky  *
    * odkaz na jiný server
Archiv všech záznamů na úřední desce v roce 2011

2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019

Jednotlivé dokumenty jsou zde řazeny chronologicky podle data jejich vyvěšení. Již sejmuté dokumenty jsou uvedeny červeně a označeny příčným nápisem ARCHIV. Dokumenty jsou zde vystaveny ve formátu PDF. Neobsahuje-li váš počítač program k prohlížení dokumentů PDF nebo pokud váš program nedokáže zdejší dokumenty zobrazit, můžete získat program "Adobe Reader" na stránkách firmy Adobe
Oznámení návrhu možnosti prodeje části parcely č. 790/25 v k.ú. Předslav Oznámení návrhu možnosti prodeje části parcely č. 790/22 v k.ú. Předslav Pozvánka na 2. zasedání ZO Předslav 17.2.2011 od 18:00 v hostinci v Makově
vyvěšeno: 02.02.2011
sejmuto: 17.02.2011
vyvěšeno: 02.02.2011
sejmuto: 17.02.2011
vyvěšeno: 02.02.2011
sejmuto: 17.02.2011
 
Plán rozvoje Obce Předslav 2011 - 2014 Informace o svozu nebezpečného odpadu dne 07.05.2011 Pozvánka na 3. zasedání ZO Předslav 21.4.2011 od 19:00 v hasičské zbrojnici v Předslavi
vyvěšeno: 02.02.2011
sejmuto: 30.06.2011
vyvěšeno: 31.03.2011
sejmuto: 07.05.2011
vyvěšeno: 06.04.2011
sejmuto: 21.04.2011
 
Závěrečný účet obce Předslav za rok 2010 a zpráva o přezkoumání hospodaření obce Návrh rozhodnutí o umístění stavby - Předslav, dostavba areálu silážní žlaby a jímky Návrh výroku územního rozhodnutí o umístění stavby bioplynové stanice v Předslavi
vyvěšeno: 06.04.2011
sejmuto: 21.04.2011
vyvěšeno: 12.04.2011
sejmuto: 27.04.2011
vyvěšeno: 15.04.2011
sejmuto: 30.04.2011
 
Oznámení zahájení územního řízení - přípojka vysokého napětí - Bioplynová stanice Předslav Mimořádná veterinární opatření - varroáza včel Závěrečný účet Svazku obcí Měčínsko za rok 2010
vyvěšeno: 18.05.2011
k sejmutí: 02.06.2011
vyvěšeno: 18.05.2011
k sejmutí: 03.06.2011
vyvěšeno: 19.05.2011
k sejmutí: 06.06.2011
 
Oznámení návrhu možnosti prodeje části parc. č. 798/11 v k.ú. Němčice Veřejná vyhláška týkající se rozhodnutí o umístění stavby distribučního vedení NN v Měcholupech Oznámení o chystaném přerušení dodávky elektřiny v Němčicích dne 22.6.2011
vyvěšeno: 02.06.2011
sejmuto: 23.06.2011
vyvěšeno: 03.06.2011
sejmuto: 20.06.2011
vyvěšeno: 15.06.2011
sejmuto: 22.06.2011
 
Oznámení o chystaném přerušení dodávky elektřiny v Předslavi dne 11.7.2011 Oznámení o termínech přítomnosti kominíků v obci od 7. do 15. 7. 2011 Nařízení města Klatovy ze dne 7.6.2011 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
vyvěšeno: 15.06.2011
sejmuto: 11.07.2011
vyvěšeno: 15.06.2011
sejmuto: 15.07.2011
vyvěšeno: 22.06.2011
sejmuto: 31.12.2011
 
Územní rozhodnutí o umístění stavby přípojky vysokého napětí pro Bioplynovou stanici Předslav Návrh územního rozhodnutí o umístění stavby vrtané studny pro TJ Měcholupy Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání ohledně stavby vedení NN v Němčicích
vyvěšeno: 23.06.2011
sejmuto: 11.07.2011
vyvěšeno: 23.06.2011
sejmuto: 11.07.2011
vyvěšeno: 13.07.2011
sejmuto: 28.07.2011
 
Návrh výroku územního rozhodnutí o umístění stavby pro zásobování vodou areálu Betonových staveb v Předslavi Oznámení zahájení územního řízení ohledně vrtané studny v Němčicích Územní rozhodnutí o umístění stavby přípojky vysokého napětí pro Bioplynovou stanici Předslav
vyvěšeno: 20.07.2011
sejmuto: 05.08.2011
vyvěšeno: 05.08.2011
sejmuto: 22.08.2011
vyvěšeno: 18.08.2011
sejmuto: 05.09.2011
 
Usnesení o nařízení exekuce na majetek Josefa Hájka, Předslav 32, a vydání dražební vyhlášky Oznámení o chystaném přerušení dodávky elektřiny v Předslavi dne 21.9.2011 Oznámení návrhu možnosti prodeje části parcely č. 289/6 v k.ú. Měcholupy
vyvěšeno: 19.08.2011
sejmuto: 26.10.2011
vyvěšeno: 19.08.2011
sejmuto: 21.09.2011
vyvěšeno: 31.08.2011
sejmuto: 15.09.2011
 
Pozvánka na 5. zasedání ZO Předslav 15.9.2011 od 19:00 v hasičské zbrojnici v Předslavi Usnesení o nařízení dražebního jednání na nemovitosti Stanislava Pechana, Neurazy 138, a vydání dražební vyhlášky Oznámení o chystaném přerušení dodávky elektřiny v Předslavi dne 13.10.2011
vyvěšeno: 31.08.2011
sejmuto: 15.09.2011
vyvěšeno: 21.09.2011
sejmuto: 25.10.2011
vyvěšeno: 21.09.2011
sejmuto: 13.10.2011
 
Výzva ČEZu ke kácení a okleštění stromoví a jiných porostů Oznámení o chystaném přerušení dodávky elektřiny v Měcholupech dne 04.11.2011 Oznámení o chystaném přerušení dodávky elektřiny v Měcholupech dne 07.11.2011
vyvěšeno: 01.10.2011
sejmuto: 16.11.2011
vyvěšeno: 10.10.2011
sejmuto: 05.11.2011
vyvěšeno: 10.10.2011
sejmuto: 08.11.2011
 
Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení a veřejného jednání ohledně neveřejné čerpací stanice pohonných hmot v Předslavy Oznámení o chystaném přerušení dodávky elektřiny v Předslavi dne 28.11.2011 Oznámení zahájení územního řízení ohledně vrtané studny v Němčicích, v rámci nového projednání
vyvěšeno: 01.11.2011
sejmuto: 16.11.2011
vyvěšeno: 03.11.2011
sejmuto: 29.11.2011
vyvěšeno: 03.11.2011
sejmuto: 19.11.2011
 
Návrh rozpočtu obce na rok 2012 v závazných ukazatelích Pozvánka na 6. zasedání ZO Předslav 8.12.2011 od 18:00 hostinci v Makově Oznámení návrhu pronajmout areál letního tanečního parketu Na Lískách v Makově na sezónu 2012
vyvěšeno: 23.11.2011
sejmuto: 08.12.2011
vyvěšeno: 23.11.2011
sejmuto: 08.12.2011
vyvěšeno: 23.11.2011
sejmuto: 08.12.2011
 
Nařízení Státní veterinární správy Rozhodnutí o umístění stavby a vydání stavebního povolení na stavbu neveřejné čerpací stanice pohonných hmot v Předslavi Návrh výroku územního rozhodnutí Měcholupy - změna využití území
vyvěšeno: 01.12.2011
sejmuto: 16.12.2011
vyvěšeno: 01.12.2011
sejmuto: 16.12.2011
vyvěšeno: 07.12.2011
sejmuto: 27.12.2011
 
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku - restaurování oltáře v kapli sv. Apoleny v Měcholupech Rozhodnutí o umístění stavby vrtané studny a oplocení v Němčicích  
 
vyvěšeno: 19.12.2011
sejmuto: 31.01.2012
vyvěšeno: 22.12.2011
sejmuto: 08.01.2012