Základní informace Úřední deska Dotace Pošta Partner Obecní aktuality Letní kino O obci
Úřední deska
  aktuální záznamy
  archivní záznamy
Archiv veřejných oznámení
Usnesení zastupitelstva
Územní plán obce
Obecní vyhlášky
Veřejné zakázky  *
    * odkaz na jiný server
Archiv všech záznamů na úřední desce v roce 2010

2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020

Jednotlivé dokumenty jsou zde řazeny chronologicky podle data jejich vyvěšení. Již sejmuté dokumenty jsou uvedeny červeně a označeny příčným nápisem ARCHIV. Dokumenty jsou zde vystaveny ve formátu PDF. Neobsahuje-li váš počítač program k prohlížení dokumentů PDF nebo pokud váš program nedokáže zdejší dokumenty zobrazit, můžete získat program "Adobe Reader" na stránkách firmy Adobe
Oznámení záměru pronajmout areál (parket) v Makově Na Lískách Pozvánka na 19. zasedání ZO Předslav, konané 25.02.2010 v hasičské zbrojnici v Předslavi Prodloužení platnosti územního rozhodnutí na výstavbu vodovodu a kanalizace Klatovy-Točník-Otín-Předslav
vyvěšeno: 10.02.2010
sejmuto: 25.02.2010
vyvěšeno: 10.02.2010
sejmuto: 25.02.2010
vyvěšeno: 12.03.2010
sejmuto: 29.03.2010
 
Veřejná vyhláška o zahájení řízení o pozemkových úpravách v Němčicích Oznámení o chystaném přerušení dodávky elektřiny v Němčicích dne 21.4.2010 Územní rozhodnutí o umístění stavby (4. vrt vodovodního zdroje v Předslavi)
vyvěšeno: 15.03.2010
sejmuto: 31.03.2010
vyvěšeno: 16.03.2010
sejmuto: 22.04.2010
vyvěšeno: 19.03.2010
sejmuto: 02.04.2010
 
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny 2010 Pozvánka na 20. zasedání ZO Předslav, konané 29.04.2010 v hostinci v Makově Veřejná vyhláška - oznámení o veřejném projednání změny RP obytné zóny Předslav
vyvěšeno: 13.04.2010
sejmuto: 29.05.2010
vyvěšeno: 14.04.2010
sejmuto: 29.04.2010
vyvěšeno: 16.04.2010
sejmuto: 02.05.2010
 
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Oznámení o chystaném přerušení dodávky elektřiny v Makově dne 1.6.2010 Oznámení o chystaném přerušení dodávky elektřiny v Měcholupech dne 1.6.2010
vyvěšeno: 05.05.2010
sejmuto: 29.05.2010
vyvěšeno: 10.05.2010
sejmuto: 01.06.2010
vyvěšeno: 10.05.2010
sejmuto: 01.06.2010
 
Závěrečný účet Obce Předslav za rok 2009 Pozvánka na 21. zasedání ZO Předslav, konané 17.06.2010 v hostinci v Němčicích Závěrečný účet Svazku obcí Měčínsko za rok 2009
vyvěšeno: 01.06.2010
sejmuto: 17.06.2010
vyvěšeno: 02.06.2010
sejmuto: 17.06.2010
vyvěšeno: 02.06.2010
sejmuto: 17.06.2010
 
Rozvrh prodeje poukázek na odvoz domovního odpadu na II. pol. 2010 Vyhláška finančního úřadu v Klatovech ohledně daně z nemovitostí na rok 2010 Nařízení města Klatovy o záměru zadat zpracováni lesních hospodářských osnov
vyvěšeno: 07.06.2010
sejmuto: 25.06.2010
vyvěšeno: 07.06.2010
sejmuto: 13.07.2010
vyvěšeno: 08.07.2010
sejmuto: 31.12.2010
 
Návrh výroku územního rozhodnutí Třebíšov - změna využití území Oznámení o přepracování souboru geodetických informací do digitální podoby pro katastrální území Makov Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí pro katastrální území Makov
vyvěšeno: 02.08.2010
sejmuto: 17.08.2010
vyvěšeno: 02.08.2010
sejmuto: 02.09.2010
vyvěšeno: 02.08.2010
sejmuto: 02.09.2010
 
Oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení odlovu norka amerického Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstva obce Oznámení o záměru obce prodat nebo směnit pozemek v Makově
vyvěšeno: 04.08.2010
sejmuto: 18.08.2010
vyvěšeno: 31.08.2010
sejmuto: 16.10.2010
vyvěšeno: 01.09.2010
sejmuto: 16.09.2010
 
Oznámení o záměru obce prodat pozemek v Předslavi Návrh výroku územního rozhodnutí Předslav - rozdělení a změna využití území Pozvánka na 22. zasedání ZO Předslav, konané 16.09.2010 v HZ Předslav
vyvěšeno: 01.09.2010
sejmuto: 16.09.2010
vyvěšeno: 01.09.2010
sejmuto: 16.09.2010
vyvěšeno: 01.09.2010
sejmuto: 16.09.2010
 
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu katastru Makov a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí Oznámení o době a  místě konání voleb do zastupitelstva obce Předslav Pozvánka na ustavující zasedání ZO v Předslavi
vyvěšeno: 15.09.2010
sejmuto: 21.10.2010
vyvěšeno: 30.09.2010
sejmuto: 16.10.2010
vyvěšeno: 02.11.2010
sejmuto: 11.11.2010
 
Veřejná vyhláška rozhodnutí o umístění stavby trafostanice a elektrického vedení v Třebíšově Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu  
 
vyvěšeno: 15.11.2010
sejmuto: 01.12.2010
vyvěšeno: 19.11.2010
sejmuto: 19.12.2010