Základní informace Úřední deska Dotace Pošta Partner Obecní aktuality Letní kino O obci
Úřední deska
  aktuální záznamy
  archivní záznamy
Archiv veřejných oznámení
Usnesení zastupitelstva
Územní plán obce
Obecní vyhlášky
Veřejné zakázky  *
    * odkaz na jiný server
Archiv všech záznamů na úřední desce v roce 2009

2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020

Jednotlivé dokumenty jsou zde řazeny chronologicky podle data jejich vyvěšení. Již sejmuté dokumenty jsou uvedeny červeně a označeny příčným nápisem ARCHIV. Dokumenty jsou zde vystaveny ve formátu PDF. Neobsahuje-li váš počítač program k prohlížení dokumentů PDF nebo pokud váš program nedokáže zdejší dokumenty zobrazit, můžete získat program "Adobe Reader" na stránkách firmy Adobe
Návrh výroku územního rozhodnutí Předslav - změna využití území Zdravotní zkoušky - preventivní a diagnostické úkony u hospodářských zvířat Oznámení o společném jednání k návrhu ÚPN obce Předslav
vyvěšeno: 05.01.2009
sejmuto: 21.01.2009
vyvěšeno: 07.01.2009
sejmuto: 30.06.2009
vyvěšeno: 28.01.2009
sejmuto: 12.03.2009
 
Vydání stavebního povolení - plynofikace mikroregionu Měčínsko-III.etapa, Petrovičky - Třebíšov Veřejná zakázka na stavební práce - plynofikace mikroregionu Měčínsko-III.etapa, Petrovičky - Třebíšov Oznámení o záměru obce pronajmout vodní plochu v Předslavi
vyvěšeno: 28.01.2009
sejmuto: 13.02.2009
vyvěšeno: 30.01.2009
sejmuto: 24.02.2009
vyvěšeno: 11.02.2009
sejmuto: 26.02.2009
 
Oznámení o záměru obce pronajmout vodní plochu v Třebíšově Oznámení o záměru obce nenárokovat právo hospodařit na pozemku v Předslavi Oznámení o záměru obce prodat pozemek v Němčicích
vyvěšeno: 11.02.2009
sejmuto: 26.02.2009
vyvěšeno: 11.02.2009
sejmuto: 26.02.2009
vyvěšeno: 11.02.2009
sejmuto: 26.02.2009
 
Veřejná vyhláška Finančního úřadu v Plzni o uložení písemnosti pro Marii Šafránkovou Vyhlášení obchodních veřejných soutěží na prodej zemědělských pozemků Vyhlášení obchodních veřejných soutěží na prodej zemědělských pozemků
vyvěšeno: 16.03.2009
sejmuto: 01.04.2009
vyvěšeno: 13.04.2009
sejmuto: 21.05.2009
vyvěšeno: 13.04.2009
sejmuto: 02.06.2009
 
Závěrečný účet obce Předslav za rok 2008 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu 2009 Oznámení o zahájení stavebního řízení - plynofikace mikroregionu Měčínsko-III.etapa, Petrovičky - Třebíšov
vyvěšeno: 14.04.2009
sejmuto: 29.04.2009
vyvěšeno: 21.04.2009
sejmuto: 06.06.2009
vyvěšeno: 07.05.2009
sejmuto: 23.05.2009
 
Oznámení o veřejném projednání návrhu územního plánu obce Předslav Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu Závěrečný účet Svazku obcí Měčínsko za rok 2008
vyvěšeno: 18.05.2009
sejmuto: 18.06.2009
vyvěšeno: 21.05.2009
sejmuto: 06.06.2009
vyvěšeno: 22.05.2009
sejmuto: 08.06.2009
 
Oznámení o záměru obce prodat pozemek v Petrovičkách Vyhláška finančního úřadu o výměře daní z nemovitostí na rok 2009 Vydání stavebního povolení - plynofikace mikroregionu Měčínsko-III.etapa, Třebíšov - Němčice
vyvěšeno: 03.06.2009
sejmuto: 18.06.2009
vyvěšeno: 22.06.2009
sejmuto: 29.07.2009
vyvěšeno: 26.06.2009
sejmuto: 13.07.2009
 
Veřejná vyhláška o písemnostech uložených na finančním úřadě Oznámení o zamýšleném převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby Veřejná vyhláška o písemnostech uložených na finančním úřadě
vyvěšeno: 29.06.2009
sejmuto: 14.07.2009
vyvěšeno: 21.07.2009
sejmuto: 21.10.2009
vyvěšeno: 22.07.2009
sejmuto: 07.08.2009
 
Veřejná nabídka pozemků v katastru Němčice a Třebíšov, které Pozemkový fond nabízí k prodeji Oznámení o výběrovém řízení na zjištění zájemce o koupi majetku státu Vydání ÚPN obce Předslav formou opatření obecné povahy
vyvěšeno: 07.08.2009
sejmuto: 07.09.2009
vyvěšeno: 25.08.2009
sejmuto: 17.09.2009
vyvěšeno: 18.09.2009
sejmuto: 04.10.2009
 
Výzva ČEZu ke kácení a okleštění stromoví a jiných porostů Oznámení o vystavení návrhu zadání změny č.1 regulačního plánu obytné zóny - část Předslav Projekt - Veřejně prospěšné práce - "Jak pomohla EU a ESF naší obci?"
vyvěšeno: 25.09.2009
sejmuto: 16.11.2009
vyvěšeno: 07.10.2009
sejmuto: 23.10.2009
vyvěšeno: 07.10.2009
sejmuto: 31.01.2010
 
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku pro stavební práce v rámci plynofikace úseku Třebíšov - Němčice Pozvánka na veřejné zasedání zástupců obcí Svazku obcí Měčínsko Oznámení o záměru obce směnit pozemky v Předslavi
vyvěšeno: 03.11.2009
sejmuto: 25.11.2009
vyvěšeno: 24.11.2009
sejmuto: 15.12.2009
vyvěšeno: 25.11.2009
sejmuto: 10.12.2009
 
Návrh rozpočtu obce na rok 2010 v závazných ukazatelích Oznámení o záměru obce pronajmout prostory hostince v Makově Veřejný dopis pro chovatele zvířat
vyvěšeno: 25.11.2009
sejmuto: 10.12.2009
vyvěšeno: 25.11.2009
sejmuto: 10.12.2009
vyvěšeno: 02.12.2009
sejmuto: 31.12.2009
 
Oznámení o opuštěné věci v Měchoupech Oznámení o opuštěné věci v Petrovičkách Návrh výroku územního rozhodnutí Měcholupy - změna využití území
vyvěšeno: 08.12.2009
sejmuto: 07.06.2010
vyvěšeno: 08.12.2009
sejmuto: 07.06.2010
vyvěšeno: 29.12.2009
sejmuto: 13.01.2010