Základní informace Úřední deska Dotace Pošta Partner Obecní aktuality Letní kino O obci
Úřední deska
  aktuální záznamy
  archivní záznamy
Archiv veřejných oznámení
Usnesení zastupitelstva
Obecní vyhlášky
Veřejné zakázky  *
    * odkaz na jiný server
Archiv všech záznamů na úřední desce v roce 2018

2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018

Jednotlivé dokumenty jsou zde řazeny chronologicky podle data jejich vyvěšení. Již sejmuté dokumenty jsou uvedeny červeně a označeny příčným nápisem ARCHIV. Dokumenty jsou zde vystaveny ve formátu PDF. Neobsahuje-li váš počítač program k prohlížení dokumentů PDF nebo pokud váš program nedokáže zdejší dokumenty zobrazit, můžete získat program "Adobe Reader" na stránkách firmy Adobe
Rozpočet školy Předslav na rok 2018 Střednědobý výhled školy Předslav na období 2018-2020 Informace o době a místě konání 2. kola volby prezidenta České republiky
vyvěšeno: 03.01.2018
k sejmutí: 31.12.2018
vyvěšeno: 03.01.2018
k sejmutí: 31.12.2018
vyvěšeno: 16.01.2018
sejmuto: 29.01.2018
 
Dražební vyhláška okresního soudu Rozpočtové změny 13/2017 Dražební vyhláška exekutorského úřadu
vyvěšeno: 17.01.2018
sejmuto: 16.02.2018
vyvěšeno: 22.01.2018
sejmuto: 29.01.2018
vyvěšeno: 06.02.2018
sejmuto: 12.03.2018
 
Veřejná vyhláška Krajského úřadu Plzeňského kraje Pozvánka na 19. zasedání ZO Předslav 22.2.2018 od 18:00 v hasičské zbrojnici v Předslavi Oznámení návrhu směny části pozemku v k.ú. Němčice
vyvěšeno: 06.02.2018
sejmuto: 26.03.2018
vyvěšeno: 07.02.2018
sejmuto: 22.02.2018
vyvěšeno: 07.02.2018
sejmuto: 22.02.2018
 
Oznámení návrhu prodeje části pozemku v k.ú. Předslav Oznámení návrhu prodeje části pozemku v k.ú. Němčice Oznámení návrhu prodeje části pozemku obce v k.ú. Třebíšov
vyvěšeno: 07.02.2018
sejmuto: 22.02.2018
vyvěšeno: 07.02.2018
sejmuto: 22.02.2018
vyvěšeno: 07.02.2018
sejmuto: 22.02.2018
 
Oznámení návrhu pronájmu areálu tanečního parketu v Makově pro sezónu 2018 Výzva k důslednému plnění opatření v ochraně lesa - lýkožrout smrkový Termíny vybírání vodného za rok 2017 a místního poplatku ze psa na rok 2018
vyvěšeno: 07.02.2018
sejmuto: 22.02.2018
vyvěšeno: 07.03.2018
k sejmutí: 01.10.2018
vyvěšeno: 13.03.2018
sejmuto: 23.03.2018
 
Veřejná vyhláška Krajského úřadu Plzeňského kraje - A2 ZÚR PK Pozvánka na 20. zasedání ZO Předslav 26.4.2018 od 18:00 v hostinci v Němčicích Oznámení záměru prodeje části pozemku v k.ú. Němčice
vyvěšeno: 23.03.2018
sejmuto: 09.05.2018
vyvěšeno: 11.04.2018
sejmuto: 26.04.2018
vyvěšeno: 11.04.2018
sejmuto: 26.04.2018
 
Oznámení záměru prodeje části pozemku v k.ú. Němčice Oznámení o zamýšleném převodu pozemků v Petrovičkách Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2018
vyvěšeno: 11.04.2018
sejmuto: 26.04.2018
vyvěšeno: 18.04.2018
k sejmutí: 18.07.2018
vyvěšeno: 27.04.2018
k sejmutí: 31.05.2018
 
Výběrové řízení s aukcí v katastálním území Měcholupy Rozhodnutím Státního pozemkového úřadu ohledně komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Němčice u Klatov Příloha k předchozímu rozhodnutí - seznam účastníků řízení
vyvěšeno: 04.05.2018
k sejmutí: 29.06.2018
vyvěšeno: 21.05.2018
k sejmutí: 05.06.2018
vyvěšeno: 21.05.2018
k sejmutí: 05.06.2018