Základní informace Úřední deska Dotace Pošta Partner Obecní aktuality Letní kino O obci
Úřední deska
  Aktuální záznamy
  Archivní záznamy
  Rozpočtové
  Ostatní
Archiv veřejných oznámení
Usnesení zastupitelstva
Územní plán obce
Obecní vyhlášky
Veřejné zakázky  *
    * odkaz na jiný server
Archiv záznamů na úřední desce v roce 2020 - mimo záznamů rozpočtových

2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020

Jednotlivé dokumenty jsou zde řazeny chronologicky podle data jejich vyvěšení. Již sejmuté dokumenty jsou uvedeny červeně a označeny příčným nápisem ARCHIV. Dokumenty jsou zde vystaveny ve formátu PDF. Neobsahuje-li váš počítač program k prohlížení dokumentů PDF nebo pokud váš program nedokáže zdejší dokumenty zobrazit, můžete získat program "Adobe Reader" na stránkách firmy Adobe
Rozhodnutí - prodloužení platnosti staveb. povolení a prodloužení lhůty k dokončení stavby - ČOV Předslav Oznámení o uzavření pobočky Pošty Partner v Předslavi dne 14.01.2020 Pozvánka na 7. zasedání ZO Předslav 28.01.2020 od 16:00 na OÚ
vyvěšeno: 11.01.2019
sejmuto: 29.01.2019
vyvěšeno: 11.01.2019
sejmuto: 12.04.2019
vyvěšeno: 20.01.2020
sejmuto: 28.01.2020
 
Oznámení o uzavření pobočky Pošty Partner v Předslavi dne 24.02.2020 Uzavírka místní komunikace č. II/117 z Měcholup na Ostřetice dne 4.4.2020 mezi 8:00 - 13:00 Pozvánka na 8. zasedání ZO Předslav 27.02.2020 od 18:00 v hasičské zbrojnici v Předslavi
vyvěšeno: 27.01.2020
sejmuto: 25.02.2020
vyvěšeno: 12.02.2020
sejmuto: 28.02.2020
vyvěšeno: 12.02.2020
sejmuto: 27.02.2020
 
Návrh prodeje části pozemku v k.ú. Makov u Předslavi Návrh směny části pozemku v k.ú. Makov u Předslavi v majetku obce, za část pozemku v k.ú. Makov u Předslavi Veřejná vyhláška obce o uložené písemnosti
vyvěšeno: 12.02.2020
sejmuto: 27.02.2020
vyvěšeno: 12.02.2020
sejmuto: 27.02.2020
vyvěšeno: 04.03.2020
sejmuto: 19.03.2020
 
Dočasná změna otvíracích hodin pro veřejnost na přepážce Pošty Partner Usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření č. 197, 198, 199, 200, 201 Usnesení vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu pro území ČR
vyvěšeno: 04.03.2020
sejmuto: 24.03.2020
vyvěšeno: 13.03.2020
sejmuto: 26.08.2020
vyvěšeno: 13.03.2020
sejmuto: 26.08.2020
 
Usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření č. 203, 204, 205, 207, 208, 209 Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření č. 211 Nařízení vlády o  povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy ČR k plnění úkolů Policie ČR
vyvěšeno: 16.03.2020
sejmuto: 26.08.2020
vyvěšeno: 16.03.2020
sejmuto: 26.08.2020
vyvěšeno: 16.03.2020
sejmuto: 26.08.2020
 
Usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření č. 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220 Změna úředních hodin OÚ Předslav dle Usnesení vlády ČR Nařízení hejtmana Plzeňského kraje, týkající se hromadné dopravy v krizovém období
vyvěšeno: 16.03.2020
sejmuto: 26.08.2020
vyvěšeno: 16.03.2020
sejmuto: 27.04.2020
vyvěšeno: 17.03.2020
sejmuto: 26.08.2020
 
Změna autobusových jízdních řádů Usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření č. 238, 239, 240, 241 Nabídka pomoci obce seniorům
vyvěšeno: 17.03.2020
sejmuto: 25.05.2020
vyvěšeno: 17.03.2020
sejmuto: 26.08.2020
vyvěšeno: 18.03.2020
sejmuto: 26.08.2020
 
Rozhodnutí vedení Plzeňského kraje ohledně dalších opatření v hromadné dopravě Usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření č. 247, 248, 249 Nařízení ministerstva zdravotnictví v rámci mimořádného opatření, ohledně prodejní doby vyhrazené seniorům v maloobchodních prodejnách potravin a drogistického zboží
vyvěšeno: 18.03.2020
sejmuto: 25.04.2020
vyvěšeno: 19.03.2020
sejmuto: 26.08.2020
vyvěšeno: 21.03.2020
sejmuto: 26.08.2020
 
Doporučení Státního zdravotního ústavu ohledně nakládání s odpady v době koronavirové pandemie Usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření č. 274, 275, 276, 278, 279, 280, 281 Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR k používání některých ochranných prostředků
vyvěšeno: 21.03.2020
sejmuto: 26.08.2020
vyvěšeno: 24.03.2020
sejmuto: 26.08.2020
vyvěšeno: 25.03.2020
sejmuto: 26.08.2020
 
Informace k projednávání přestupků postihujících porušení opatření přijatých v době nouzového stavu Usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření č. 332, 333, 334 Vládní opatření obecné povahy
vyvěšeno: 26.03.2020
sejmuto: 26.08.2020
vyvěšeno: 31.03.2020
sejmuto: 26.08.2020
vyvěšeno: 02.04.2020
sejmuto: 26.08.2020
 
Minimum zodpovědného přístupu k odpadům v době nouzového stavu v ČR Informace pro rodiče dětí, kterých se letos týká zápis do školy nebo mateřské školy Veřejná vyhláška MZe - Opatření obecné povahy (lesy)
vyvěšeno: 06.04.2020
sejmuto: 26.08.2020
vyvěšeno: 06.04.2020
sejmuto: 06.05.2020
vyvěšeno: 06.04.2020
k sejmutí: 03.01.2023
 
Usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření č. 387, 388, 393, 394 Veřejná vyhláška FÚ - Daň z nemovitých věcí na rok 2020 Zákony o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru
vyvěšeno: 07.04.2020
sejmuto: 26.08.2020
vyvěšeno: 23.04.2020
sejmuto: 01.06.2020
vyvěšeno: 24.04.2020
sejmuto: 24.06.2020
 
Usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření č. 443, 452, 453, 454, 455, 456 Usnesení vlády ČR č. 485 o prodloužení nouzového stavu a č. 491, 492 a 495 o přijetí krizových opatření Usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření č. 490 a 493
vyvěšeno: 24.04.2020
sejmuto: 26.08.2020
vyvěšeno: 04.05.2020
sejmuto: 26.08.2020
vyvěšeno: 04.05.2020
sejmuto: 26.08.2020
 
Usnesení vlády ČR č. 506 a 512 o zružení některých krizových opatření a č. 511 o přijetí nového krizového opatření Zákony o některých ekonomických opatřeních v souvislosti s virovou epidemií Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s virovou epidemií
vyvěšeno: 05.05.2020
sejmuto: 26.08.2020
vyvěšeno: 11.05.2020
sejmuto: 26.08.2020
vyvěšeno: 11.05.2020
sejmuto: 26.08.2020
 
Vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vztahující se k opatřením vyvolaným virovou epidemií Pozvánka na veřejné zasednání zástupců svazku obcí Měčínsko 17.06.2020 od 14.00 na MěÚ v Měčíně Pozvánka na 9. zasedání ZO Předslav 25.06.2020 od 17:00 v Makově
vyvěšeno: 11.05.2020
sejmuto: 26.08.2020
vyvěšeno: 01.06.2020
sejmuto: 17.06.2020
vyvěšeno: 10.06.2020
sejmuto: 25.06.2020
 
Oznámení záměru prodeje části pozemku v k.ú. Makov u Předslavi Oznámení záměru prodeje části pozemku v k.ú. Třebíšov Oznámení záměru prodeje pozemku v k.ú. Makov u Předslavi
vyvěšeno: 10.06.2020
sejmuto: 25.06.2020
vyvěšeno: 10.06.2020
sejmuto: 25.06.2020
vyvěšeno: 10.06.2020
sejmuto: 25.06.2020
 
Oznámení záměru prodeje části pozemku v k.ú. Předslav Oznámení záměru směny části pozemku v k.ú. Předslav v majetku obce, za část pozemku v k.ú. Předslav Oznámení o uzavření pobočky Pošty Partner v Předslavi ve dnech 19.6.2020 a 3.7.2020
vyvěšeno: 10.06.2020
sejmuto: 25.06.2020
vyvěšeno: 10.06.2020
sejmuto: 25.06.2020
vyvěšeno: 12.06.2020
sejmuto: 07.07.2020
 
Nařízení č. 3/2020 města Klatovy ze dne 09.06.2020 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním k.ú. Němčice u Klatov Oznámení o dočasném uzavření a následné dočasné změně provozní doby na místní pobočce Pošta Partner
vyvěšeno: 24.06.2020
sejmuto: 10.07.2020
vyvěšeno: 02.07.2020
sejmuto: 04.08.2020
vyvěšeno: 07.07.2020
sejmuto: 18.08.2020
 
Rozhodnutí o zařazení vybraných pozemních komunikací - kategorie místní komunikace Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu Předslav - Měcholupy Veřejná vyhláška MZe - Opatření obecné povahy (lesy - změna a doplnění k předchozímu opatření)
vyvěšeno: 14.07.2020
sejmuto: 29.07.2020
vyvěšeno: 27.07.2020
sejmuto: 12.08.2020
vyvěšeno: 28.07.2020
k sejmutí: 02.01.2023
 
Rozhodnutí o zařazení vybrané pozemní komunikace - kategorie místní komunikace Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro konání voleb do zastupitelstev krajů Mimořádné opatření MZČR - nošení ochranných prostředků dýchacích cest
vyvěšeno: 28.07.2020
sejmuto: 12.08.2020
vyvěšeno: 17.08.2020
sejmuto: 05.10.2020
vyvěšeno: 26.08.2020
sejmuto: 18.09.2020
 
Mimořádné opatření MZČR - omezení hromadných akcí Mimořádné opatření MZČR - opatření ohledně izolace a karantény Mimořádné opatření MZČR - omezení překročení státní hranice
vyvěšeno: 26.08.2020
sejmuto: 23.09.2020
vyvěšeno: 26.08.2020
sejmuto: 25.09.2020
vyvěšeno: 26.08.2020
sejmuto: 21.09.2020
 
Sdělení MZČR, ve kterém je uveden seznam zemí (států) s nízkým rizikem nákazy COVID 19 Pozvánka na 1. zasedání okrskových volebních komisí dne 9.9.2020 od 16.15 hodin Oznámení o dočasné změně provozní doby na místní pobočce Pošta Partner
vyvěšeno: 26.08.2020
sejmuto: 22.09.2020
vyvěšeno: 02.09.2020
sejmuto: 05.10.2020
vyvěšeno: 07.09.2020
sejmuto: 15.09.2020
 
Pozvánka na 10. zasedání ZO Předslav 24.09.2020 od 19:00 v hasičské zbrojnici v Předslavi Návrh směny části pozemku v k.ú. Předslav v majetku obce, za část pozemku v k.ú. Předslav Návrh prodeje části pozemku v k.ú. Makov u Předslavi
vyvěšeno: 09.09.2020
sejmuto: 24.09.2020
vyvěšeno: 09.09.2020
sejmuto: 24.09.2020
vyvěšeno: 09.09.2020
sejmuto: 24.09.2020
 
Návrh prodeje pozemku v k.ú. Makov u Předslavi Návrh prodeje části pozemku v k.ú. Třebíšov Návrh prodeje části pozemku v k.ú. Předslav
vyvěšeno: 09.09.2020
sejmuto: 24.09.2020
vyvěšeno: 09.09.2020
sejmuto: 24.09.2020
vyvěšeno: 09.09.2020
sejmuto: 24.09.2020
 
Oznámení záměru prodeje částí pozemků v k.ú. Předslav Oznámení záměru části pozemku v k.ú. Makov u Předslavi Oznámení záměru prodeje pozemku v k.ú. Třebíšov
vyvěšeno: 09.09.2020
sejmuto: 24.09.2020
vyvěšeno: 09.09.2020
sejmuto: 24.09.2020
vyvěšeno: 09.09.2020
sejmuto: 24.09.2020
 
Oznámení záměru pronajmout pozemek v k.ú. Třebíšov Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů Informace o způsobu voleb z hlediska bezpečnosti vzhledem ke COVID-19
vyvěšeno: 09.09.2020
sejmuto: 24.09.2020
vyvěšeno: 15.09.2020
sejmuto: 05.10.2020
vyvěšeno: 15.09.2020
sejmuto: 05.10.2020
 
Oznámení o dočasných změnách na místní pobočce Pošty Partner UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů Mimořádné opatření MZČR - zákaz a omezení hromadných akcí
vyvěšeno: 15.09.2020
sejmuto: 05.10.2020
vyvěšeno: 18.09.2020
sejmuto: 30.11.2020
vyvěšeno: 18.09.2020
sejmuto: 24.09.2020
 
Mimořádné opatření MZČR - nošení ochranných prostředků dýchacích cest Mimořádné opatření MZČR - omezení provozoven a provozů služeb Tisková zpráva MZČR - Laboratoře budou informovat pacienta o pozitivním výsledku testu na covid-19 elektronicky
vyvěšeno: 18.09.2020
sejmuto: 13.10.2020
vyvěšeno: 18.09.2020
sejmuto: 24.09.2020
vyvěšeno: 18.09.2020
k sejmutí: do odvolání
 
Tisková zpráva MZČR - Zpřísnění pravidel pro konání vnitřních hromadných akcí na stání Tisková zpráva MZČR - Rozšíření protiepidemických opatření ve školách a stravovacích zařízeních Doporučení KHS Plzeňského kraje v boji proti COVID-19
vyvěšeno: 18.09.2020
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 18.09.2020
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 18.09.2020
k sejmutí: do odvolání
 
Mimořádné opatření MZČR - omezení překročení státní hranice Sdělení MZČR - seznam zemí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 Mimořádné opatření MZČR - omezení hromadných akcí
vyvěšeno: 22.09.2020
sejmuto: 05.10.2020
vyvěšeno: 22.09.2020
sejmuto: 05.10.2020
vyvěšeno: 24.09.2020
sejmuto: 05.10.2020
 
Mimořádné opatření MZČR - omezení stravovacích a ubytovacích zařízení Tisková zpráva MZČR - rozšíření protiepidemických opatření u hromadných akcí a ve stravovacích zařízeních Mimořádné opatření MZČR - opatření ohledně izolace a karantény
vyvěšeno: 24.09.2020
sejmuto: 05.10.2020
vyvěšeno: 24.09.2020
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 25.09.2020
k sejmutí: do odvolání
 
Usnesení vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu pro území ČR a přijetí krizového opatření Nařízení Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje Mimořádné opatření MZČR - omezení provozu stravovacích a ubytovacích služeb
vyvěšeno: 01.10.2020
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 02.10.2020
sejmuto: 11.10.2020
vyvěšeno: 04.10.2020
k sejmutí: do odvolání
 
Mimořádné opatření MZČR - organizace a provádění karantény u poskytovatelů sociálních služeb Ochranné opatření MZČR - omezení překročení státní hranice Sdělení MZČR - seznam zemí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19
vyvěšeno: 04.10.2020
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 04.10.2020
sejmuto: 10.11.2020
vyvěšeno: 04.10.2020
sejmuto: 05.11.2020
 
Mimořádná opatření v ČR - co aktuáně platí Usnesení vlády ČR k distribuci ochranných pomůcek v souvislosti s onemocněním COVID-19 pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům Usnesení vlády ČR č. 994 až 998 o přijetí krizových opatření
vyvěšeno: 04.10.2020
sejmuto: 13.10.2020
vyvěšeno: 07.10.2020
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 09.10.2020
k sejmutí: do odvolání
 
Nařízení Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje Usnesení vlády ČR č. 1021 až 1023, 1026 až 1029 a 1033 o přijetí krizových opatření Mimořádné opatření MZČR - nařízení pro poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče
vyvěšeno: 09.10.2020
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 13.10.2020
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 13.10.2020
k sejmutí: do odvolání
 
Mimořádné opatření MZČR - nošení ochranných prostředků dýchacích cest Mimořádná opatření v ČR - co aktuáně platí Nařízení vlády o použití armády ve zdravotnictví a Usnesení vlády ČR č. 1048 až 1051 o přijetí krizových opatření
vyvěšeno: 13.10.2020
sejmuto: 22.10.2020
vyvěšeno: 13.10.2020
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 19.10.2020
k sejmutí: do odvolání
 
Mimořádné opatření MZČR - nošení ochranných prostředků dýchacích cest Usnesení vlády ČR č. 1074 o přijetí krizového opatření Doporučení České lékárnické komory ohledně zajišťování léků
vyvěšeno: 19.10.2020
sejmuto: 19.11.2020
vyvěšeno: 20.10.2020
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 21.10.2020
k sejmutí: do odvolání
 
Nabídka pomoci obce potřebným Oznámení o výběrovém řízení s aukcí Usnesení vlády ČR č. 1078 až 1080 o přijetí krizových opatření
vyvěšeno: 21.10.2020
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 22.10.2020
k sejmutí: 11.12.2020
vyvěšeno: 22.10.2020
k sejmutí: do odvolání
 
Usnesení vlády ČR č. 1085 o změně krizového opatření Usnesení vlády ČR č. 1102 o přijetí krizového opatření Usnesení vlády ČR č. 1103 o přijetí krizového opatření
vyvěšeno: 27.10.2020
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 27.10.2020
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 27.10.2020
k sejmutí: do odvolání
 
Oznámení o dočasném uzavření na místní pobočce Pošta Partner Usnesení vlády ČR č. 1108 o prodloužení nouzového stavu Usnesení vlády ČR č. 1109 o přijetí krizového opatření
vyvěšeno: 03.11.2020
sejmuto: 18.11.2020
vyvěšeno: 03.11.2020
sejmuto: 23.11.2020
vyvěšeno: 03.11.2020
k sejmutí: do odvolání
 
Usnesení vlády ČR č. 1112 o přijetí krizového opatření Usnesení vlády ČR č. 1113 o přijetí krizového opatření Usnesení vlády ČR č. 1114 o přijetí krizového opatření
vyvěšeno: 03.11.2020
sejmuto: 19.11.2020
vyvěšeno: 03.11.2020
sejmuto: 19.11.2020
vyvěšeno: 03.11.2020
k sejmutí: do odvolání
 
Usnesení vlády ČR č. 1115 o přijetí krizového opatření Usnesení vlády ČR č. 1116 o přijetí krizového opatření Usnesení vlády ČR č. 1142 o změně krizových opatření
vyvěšeno: 03.11.2020
sejmuto: 01.12.2020
vyvěšeno: 03.11.2020
sejmuto: 19.11.2020
vyvěšeno: 03.11.2020
sejmuto: 19.11.2020
 
Mimořádné opatření MZČR - omezení překročení státní hranice Mimořádné opatření MZČR - antigenní testování zaměstnanců v zařízeních OOP Mimořádné opatření MZČR - antigenní testování zaměstnanců v zařízeních a stacionářích sociálních služeb
vyvěšeno: 04.11.2020
sejmuto: 19.11.2020
vyvěšeno: 04.11.2020
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 04.11.2020
k sejmutí: do odvolání
 
Sdělení MZČR - seznam zemí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 Pozvánka na veřejné zasednání zástupců svazku obcí Měčínsko 03.12.2020 od 13.00 na MěÚ v Měčíně Opatření PES pro oblast školství
vyvěšeno: 05.11.2020
sejmuto: 16.11.2020
vyvěšeno: 18.11.2020
sejmuto: 04.12.2020
vyvěšeno: 19.11.2020
sejmuto: 02.12.2020
 
Mimořádné opatření MZČR - nošení ochranných prostředků dýchacích cest Ochranné opatření MZČR - omezení překročení státní hranice ČR Sdělení MZČR - seznam zemí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19
vyvěšeno: 19.11.2020
sejmuto: 23.11.2020
vyvěšeno: 19.11.2020
sejmuto: 03.12.2020
vyvěšeno: 19.11.2020
sejmuto: 01.12.2020
 
Usnesení vlády ČR č. 1185 a 1190 až 1192 o přijetí krizových opatření Usnesení vlády ČR č. 1195 o prodloužení nouzového stavu, č. 1196 o změně a č. 1197 až 1202 o přijetí krizových opatření Mimořádné opatření MZČR - nošení ochranných prostředků dýchacích cest
vyvěšeno: 19.11.2020
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 23.11.2020
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 23.11.2020
sejmuto: 24.11.2020
 
Usnesení vlády ČR č. 1226 o změně krizových opatření Mimořádné opatření MZČR - nošení ochranných prostředků dýchacích cest Pozvánka na 11. zasedání ZO Předslav 15.12.2020 od 18:00 v Makově
vyvěšeno: 24.11.2020
sejmuto: 08.12.2020
vyvěšeno: 24.11.2020
sejmuto: 01.12.2020
vyvěšeno: 30.11.2020
sejmuto: 16.12.2020
 
Návrh rozpočtu obce Předslav na rok 2021 Návrh Střednědobého výhledu obce Předslav na období 2021 - 2023 Návrh prodeje pozemku v k.ú. Makov u Předslavi
vyvěšeno: 30.11.2020
sejmuto: 16.12.2020
vyvěšeno: 30.11.2020
sejmuto: 16.12.2020
vyvěšeno: 30.11.2020
sejmuto: 16.12.2020
 
Návrh prodeje částí pozemků v k.ú. Předslav Návrh prodeje pozemku v k.ú. Třebíšov Oznámení záměru prodeje pozemku v k.ú. Němčice u Klatov
vyvěšeno: 30.11.2020
sejmuto: 16.12.2020
vyvěšeno: 30.11.2020
sejmuto: 16.12.2020
vyvěšeno: 30.11.2020
sejmuto: 16.12.2020
 
Oznámení záměru prodeje části pozemku v k.ú. Předslav Oznámení záměru prodeje části pozemku v k.ú. Předslav Oznámení záměru prodeje části pozemku v k.ú. Předslav
vyvěšeno: 30.11.2020
sejmuto: 16.12.2020
vyvěšeno: 30.11.2020
sejmuto: 16.12.2020
vyvěšeno: 30.11.2020
sejmuto: 16.12.2020
 
Oznámení záměru prodeje části pozemku v k.ú. Třebíšov Návrh pronájmu pozemku v k.ú. Třebíšov Sdělení MZČR - seznam zemí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19
vyvěšeno: 30.11.2020
sejmuto: 16.12.2020
vyvěšeno: 30.11.2020
sejmuto: 16.12.2020
vyvěšeno: 01.12.2020
sejmuto: 08.12.2020
 
Mimořádné opatření MZČR - antigenní testování pedagogických pracovníků Mimořádné opatření MZČR - nošení ochranných prostředků dýchacích cest Usnesení vlády ČR č. 1262 o přijetí krizového opatření
vyvěšeno: 01.12.2020
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 01.12.2020
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 01.12.2020
sejmuto: 08.12.2020
 
Usnesení vlády ČR č. 1263 o přijetí krizového opatření Usnesení vlády ČR č. 1264 o přijetí krizového opatření Modifikace protiepidemického systému PES pro resorty kultury
vyvěšeno: 01.12.2020
k sejmutí: 12.12.2020
vyvěšeno: 01.12.2020
k sejmutí: 12.12.2020
vyvěšeno: 02.12.2020
k sejmutí: do odvolání
 
Modifikace protiepidemického systému PES pro resorty průmyslu Modifikace protiepidemického systému PES pro resorty školství Modifikace protiepidemického systému PES pro resorty sportu
vyvěšeno: 02.12.2020
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 02.12.2020
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 02.12.2020
k sejmutí: do odvolání
 
Oznámení o dočasné změně porovozních hodin na místní pobočce Pošta Partner Ochranné opatření MZČR - omezení překročení státní hranice ČR Usnesení vlády ČR č.1290 o přijetí krizového opatření
vyvěšeno: 07.12.2020
k sejmutí: 04.01.2021
vyvěšeno: 08.12.2020
sejmuto: 15.12.2020
vyvěšeno: 08.12.2020
sejmuto: 23.12.2020
 
Mimořádné opatření MZČR - nošení ochranných prostředků dýchacích cest Mimořádné opatření MZČR - antigenní testování obyvatel Sdělení MZČR - seznam zemí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19
vyvěšeno: 08.12.2020
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 08.12.2020
sejmuto: 15.12.2020
vyvěšeno: 07.12.2020
k sejmutí: do odvolání
 
Usnesení vlády ČR č.1294 o prodloužení krizového stavu a č.1295 o změně krizových opatření Usnesení vlády ČR č.1325 a 1333 o změnách; č.1332, 1334 a 1335 o přijetí a č.1336 o zrušení krizových opatření Mimořádné opatření MZČR - antigenní testování obyvatel
vyvěšeno: 10.12.2020
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 15.12.2020
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 15.12.2020
k sejmutí: 15.01.2021
 
Ochranné opatření MZČR - omezení překročení státní hranice ČR Usnesení vlády ČR č.1341 o změně krizových opatření Usnesení vlády ČR č.1370 o přijetí krizového opatření
vyvěšeno: 15.12.2020
sejmuto: 28.12.2020
vyvěšeno: 28.12.2020
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 28.12.2020
k sejmutí: do odvolání
 
Usnesení vlády ČR č.1373 o prodloužení krizového stavu, č.1374 o změně a č.1375 až 1379 o přijetí krizových opatření Ochranné opatření MZČR - lety ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska Ochranné opatření MZČR - omezení překročení státní hranice ČR
vyvěšeno: 28.12.2020
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 28.12.2020
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 28.12.2020
k sejmutí: do odvolání
 
Oznámení o dočasné změně porovozních hodin na místní pobočce Pošta Partner    
   
vyvěšeno: 29.12.2020
k sejmutí: 20.01.2021