Základní informace Úřední deska Dotace Pošta Partner Obecní aktuality Letní kino O obci
Úřední deska
  aktuální záznamy
  archivní záznamy
Archiv veřejných oznámení
Usnesení zastupitelstva
Obecní vyhlášky
Veřejné zakázky  *
    * odkaz na jiný server
Archiv všech záznamů na úřední desce v roce 2017

2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017

Jednotlivé dokumenty jsou zde řazeny chronologicky podle data jejich vyvěšení. Již sejmuté dokumenty jsou uvedeny červeně a označeny příčným nápisem ARCHIV. Dokumenty jsou zde vystaveny ve formátu PDF. Neobsahuje-li váš počítač program k prohlížení dokumentů PDF nebo pokud váš program nedokáže zdejší dokumenty zobrazit, můžete získat program "Adobe Reader" na stránkách firmy Adobe
KÚPK - Výzva - návrh opatření obecné povahy - bobr Pozvánka na 14. zasedání ZO Předslav 23.2.2017 od 18:00 v hasičské zbrojnici v Předslavi Oznámení návrhu pronájmu areálu tanečního parketu v Makově
vyvěšeno: 13.01.2017
sejmuto: 01.02.2017
vyvěšeno: 08.02.2017
sejmuto: 23.02.2017
vyvěšeno: 08.02.2017
sejmuto: 23.02.2017
 
Oznámení návrhu prodeje pozemku obce v k.ú. Makov Oznámení návrhu prodeje pozemků obce v k.ú. Petrovičky Oznámení záměru prodeje pozemků obce v k.ú. Němčice
vyvěšeno: 08.02.2017
sejmuto: 23.02.2017
vyvěšeno: 08.02.2017
sejmuto: 23.02.2017
vyvěšeno: 08.02.2017
sejmuto: 23.02.2017
 
Dražební vyhláška - nemovitosti v k.ú. Petrovičky KÚPK - Opatření obecné povahy - bobr KoPÚ v k.ú. Němčice u Klatov - Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv
vyvěšeno: 15.02.2017
sejmuto: 16.03.2017
vyvěšeno: 20.02.2017
sejmuto: 09.03.2017
vyvěšeno: 22.02.2017
sejmuto: 09.03.2017
 
Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v r. 2017 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v Němčicích Informace o termínech vybírání vodného a místního poplatku ze psa
vyvěšeno: 03.03.2017
sejmuto: 20.03.2017
vyvěšeno: 10.03.2017
sejmuto: 11.04.2017
vyvěšeno: 16.03.2017
sejmuto: 31.03.2017
 
Informace o krátkodobém uzavření Pošty Partner a kanceláře OÚ v Předslavi Informace o změněné otevírací době Pošty Partner v Předslavi Střednědobý výhled Obce Předslav na období 2017 - 2019
vyvěšeno: 23.03.2017
sejmuto: 31.03.2017
vyvěšeno: 23.03.2017
sejmuto: 23.04.2017
vyvěšeno: 23.03.2017
k sejmutí: do odvolání
 
Schválený rozpočet na rok 2017 Rozpočtové změny 1/2017 Rozpočtové změny 2/2017
vyvěšeno: 23.03.2017
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 23.03.2017
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 23.03.2017
k sejmutí: do odvolání
 
Schválený rozpočet ZŠMŠ na rok 2017 Schválený rozpočtový výhled ZŠMŠ na léta 2017 - 2019 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí
vyvěšeno: 23.03.2017
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 23.03.2017
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 27.03.2017
sejmuto: 26.05.2017
 
Oznámení o zamýšleném převodu Seznam pozemků Předslav Rozpočtové změny 3/2017
vyvěšeno: 28.03.2017
sejmuto: 28.06.2017
vyvěšeno: 28.03.2017
sejmuto: 28.06.2017
vyvěšeno: 01.04.2017
k sejmutí: do odvolání
 
Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci Pozvánka na 15. zasedání ZO Předslav 27.4.2017 od 19:00 v klubovně TJ Měcholupy Oznámení návrhu prodeje pozemků obce v k.ú. Němčice
vyvěšeno: 07.04.2017
sejmuto: 10.07.2017
vyvěšeno: 12.04.2017
sejmuto: 27.04.2017
vyvěšeno: 12.04.2017
sejmuto: 27.04.2017
 
Závěrečný účet Svazku obcí Měčínsko za rok 2016 Zápis z přezkoumání hospodaření Svazku obcí Měčínsko za rok 2016 Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Plzeňský kraj
vyvěšeno: 28.04.2017
sejmuto: 19.05.2017
vyvěšeno: 28.04.2017
sejmuto: 19.05.2017
vyvěšeno: 28.04.2017
sejmuto: 01.06.2017
 
Pozvánka na veřejné jednání svazku obcí Měčínsko 18.05.2017 od 14.00 na MěÚ v Měčíně Veřejná vyhláška - Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje Mapa - Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
vyvěšeno: 09.05.2017
sejmuto: 19.05.2017
vyvěšeno: 15.05.2017
sejmuto: 30.06.2017
vyvěšeno: 15.05.2017
sejmuto: 30.06.2017
 
Pozvánka na 16. zasedání ZO Předslav 22.6.2017 od 19:00 v hostinci v Němčicích Oznámení návrhu prodeje pozemků obce v k.ú. Němčice Oznámení záměru prodeje části pozemku obce v k.ú. Němčice
vyvěšeno: 07.06.2017
sejmuto: 22.06.2017
vyvěšeno: 07.06.2017
sejmuto: 22.06.2017
vyvěšeno: 07.06.2017
sejmuto: 22.06.2017
 
Oznámení záměru pronájmu části pozemku obce v k.ú. Měcholupy Závěrečný účet Obce Předslav 2016 Termíny prodeje poukázek k odvozu domovního odpadu na 2. pol. 2017
vyvěšeno: 07.06.2017
sejmuto: 22.06.2017
vyvěšeno: 07.06.2017
sejmuto: 22.06.2017
vyvěšeno: 13.06.2017
sejmuto: 22.06.2017
 
Oznámení o zamýšleném převodu Seznam pozemků v Makově, jichž se týká zamýšlený převod Veřejná vyhláška oznamující možnost převzít písemnost
vyvěšeno: 20.06.2017
sejmuto: 20.09.2017
vyvěšeno: 20.06.2017
sejmuto: 20.09.2017
vyvěšeno: 26.06.2017
k sejmutí: do odvolání
 
Zrušení místní příslušnosti při podání žádosti o vydání občanského průkazu a cestovního pasu Pozvánka na 17. zasedání ZO Předslav 14.9.2017 od 19:00 v hasičské zbrojnici v Předslavi Oznámení záměru prodeje pozemku obce v k.ú. Němčice
vyvěšeno: 22.08.2017
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 30.08.2017
sejmuto: 14.09.2017
vyvěšeno: 30.08.2017
sejmuto: 14.09.2017
 
Oznámení záměru prodeje části pozemku obce v k.ú. Třebíšov Oznámení návrhu prodeje části pozemku obce v k.ú. Němčice Oznámení návrhu pronájmu části pozemku obce v k.ú. Měcholupy
vyvěšeno: 30.08.2017
sejmuto: 14.09.2017
vyvěšeno: 30.08.2017
sejmuto: 14.09.2017
vyvěšeno: 30.08.2017
sejmuto: 14.09.2017
 
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny 2017 Oznámení o chystaném přerušení dodávky elektřiny v Předslavi dne 27.09.2017 Veřejná vyhláška ministerstva zemědělství - opatření obecné povahy
vyvěšeno: 05.09.2017
sejmuto: 23.10.2017
vyvěšeno: 07.09.2017
sejmuto: 27.09.2017
vyvěšeno: 15.09.2017
sejmuto: 03.10.2017
 
Informace Obecního úřadu - dočasné uzavření 27.09.2017 Výzva ČEZu k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů Pozvánka na 1. zasedání okrskových volebních komisí
vyvěšeno: 15.09.2017
sejmuto: 29.09.2017
vyvěšeno: 19.09.2017
sejmuto: 05.10.2017
vyvěšeno: 19.09.2017
sejmuto: 23.10.2017
 
Oznámení o době a místě konání voleb do PS Parlamentu ČR - 20. a 21.10.2017 Pozvánka na veřejné jednání svazku obcí Měčínsko 19.10.2017 od 14.00 na MěÚ v Měčíně Oznámení o chystaném přerušení dodávky elektřiny v Předslavi ve dnech 27.10.2017 a 03.11.2017
vyvěšeno: 05.10.2017
sejmuto: 23.10.2017
vyvěšeno: 05.10.2017
sejmuto: 19.10.2017
vyvěšeno: 23.10.2017
sejmuto: 06.11.2017
 
Oznámení o uzavření pobočky Pošty Partner a Obecního úřadu v Předslavi ve dnech 27.10.2017 a 03.11.2017 Oznámení o zahájení vodoprávního a stavebního řízení pro stavbu ČOV Předslav Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství - nařízení vlastníkům lesů
vyvěšeno: 23.10.2017
sejmuto: 06.11.2017
vyvěšeno: 27.10.2017
sejmuto: 13.11.2017
vyvěšeno: 08.11.2017
sejmuto: 24.11.2017
 
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro konání volby prezidenta České republiky 2018 Termíny prodeje poukázek k odvozu domovního odpadu na rok 2018 Návrh rozpočtu obce na rok 2018
vyvěšeno: 10.11.2017
k sejmutí: 29.01.2018
vyvěšeno: 15.11.2017
k sejmutí: 23.12.2017
vyvěšeno: 22.11.2017
k sejmutí: 07.12.2017
 
Návrh střednědobého výhledu na období 2018 - 2020 Pozvánka na 18. zasedání ZO Předslav 14.9.2017 od 19:00 v kulturním zařízení v Makově Oznámení návrhu prodeje části pozemku obce v k.ú. Třebíšov
vyvěšeno: 22.11.2017
k sejmutí: 07.12.2017
vyvěšeno: 22.11.2017
sejmuto: 07.12.2017
vyvěšeno: 22.11.2017
sejmuto: 07.12.2017
 
Oznámení návrhu prodeje pozemku obce v k.ú. Němčice Oznámení záměru prodeje části pozemku v k.ú. Němčice Oznámení záměru prodeje části pozemku v k.ú. Předslav
vyvěšeno: 22.11.2017
sejmuto: 07.12.2017
vyvěšeno: 22.11.2017
sejmuto: 07.12.2017
vyvěšeno: 22.11.2017
sejmuto: 07.12.2017
 
Oznámení záměru směny části pozemku v k.ú. Němčice Oznámení záměru pronájmu areálu tanečního parketu v Makově pro sezónu 2018 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí na prodej pozemku v k.ú. Němčice v majetku státu
vyvěšeno: 22.11.2017
sejmuto: 07.12.2017
vyvěšeno: 22.11.2017
sejmuto: 07.12.2017
vyvěšeno: 27.11.2017
k sejmutí: 12.01.2018
 
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí na prodej pozemku v k.ú. Němčice v majetku státu Oznámení o výběrovém řízení s aukcí na prodej pozemků v k.ú. Němčice v majetku státu Povolení k vypouštění odpadních vod a stavební povolení k vodním dílům "Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod"
vyvěšeno: 27.11.2017
k sejmutí: 26.01.2018
vyvěšeno: 27.11.2017
k sejmutí: 23.02.2018
vyvěšeno: 28.11.2017
k sejmutí: 13.12.2017
 
Pozvánka na veřejné zasednání zástupců svazku obcí Měčínsko 14.12.2017 od 14.00 na MěÚ v Měčíně Návrh rozpočtu svazku obcí Měčínsko na rok 2018 Střednědobý výhled rozpočtu svazku obcí Měčínsko na období 2016 - 2020
vyvěšeno: 29.11.2017
k sejmutí: 15.12.2017
vyvěšeno: 29.11.2017
k sejmutí: 15.12.2017
vyvěšeno: 29.11.2017
k sejmutí: 15.12.2017
 
Obecně závazná vyhláška obce Předslav č. 1/2017    
   
vyvěšeno: 08.12.2017
k sejmutí: do odvolání