Základní informace Úřední deska Dotace Pošta Partner Obecní aktuality Letní kino O obci
Úřední deska
  aktuální záznamy
  archivní záznamy
Archiv veřejných oznámení
Usnesení zastupitelstva
Obecní vyhlášky
Veřejné zakázky  *
    * odkaz na jiný server
Archiv všech záznamů na úřední desce v roce 2019

2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019

Jednotlivé dokumenty jsou zde řazeny chronologicky podle data jejich vyvěšení. Již sejmuté dokumenty jsou uvedeny červeně a označeny příčným nápisem ARCHIV. Dokumenty jsou zde vystaveny ve formátu PDF. Neobsahuje-li váš počítač program k prohlížení dokumentů PDF nebo pokud váš program nedokáže zdejší dokumenty zobrazit, můžete získat program "Adobe Reader" na stránkách firmy Adobe
Veřejná vyhláška Krajského úřadu o vydání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje Projekt - Veřejně prospěšné práce - "Jak pomohla EU a ESF naší obci?" Schválený rozpočet ZŠMŠ Předslav na rok 2019
vyvěšeno: 11.01.2019
sejmuto: 29.01.2019
vyvěšeno: 11.01.2019
sejmuto: 12.04.2019
vyvěšeno: 15.01.2019
k sejmutí: 31.12.2019
 
Schválený střednědobý výhledn rozpočtu ZŠMŠ Předslav na období 2019-2021 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci Rozpočtové změny 1/2019
vyvěšeno: 15.01.2019
k sejmutí: 31.12.2019
vyvěšeno: 30.01.2019
sejmuto: 29.03.2019
vyvěšeno: 31.01.2019
k sejmutí: 31.12.2019
 
Pozvánka na 2. zasedání ZO Předslav 21.02.2019 od 18:00 v hostinci v Makově Návrh na prodej části pozemku v k.ú. Makov u Předslavi Návrh na pronájem pozemku v k.ú. Makov u Předslavi
vyvěšeno: 06.02.2019
sejmuto: 21.02.2019
vyvěšeno: 06.02.2019
sejmuto: 21.02.2019
vyvěšeno: 06.02.2019
sejmuto: 21.02.2019
 
Návrh na pronájem areálu tanečního parketu v Makově pro sezónu 2019 Oznámení záměru prodeje části pozemku v k.ú. Třebíšov Oznámení záměru prodeje části pozemku v k.ú. Makov u Předslavi
vyvěšeno: 06.02.2019
sejmuto: 21.02.2019
vyvěšeno: 06.02.2019
sejmuto: 21.02.2019
vyvěšeno: 06.02.2019
sejmuto: 21.02.2019
 
Oznámení o krátkodobém uzavření provozovny Pošta Partner v Předslavi Veřejná nabídka pozemků v k.ú. Němčice u Klatov Rozpočtové změny 2/2019
vyvěšeno: 26.02.2019
sejmuto: 01.03.2019
vyvěšeno: 08.03.2019
sejmuto: 08.04.2019
vyvěšeno: 10.03.2019
k sejmutí: 31.12.2019
 
Rozpočtové změny 3/2019 Pozvánka na 3. zasedání ZO Předslav 18.04.2019 od 19:00 v klubovně na hřišti v Měcholupech Návrh na prodej části pozemku v k.ú. Třebíšov
vyvěšeno: 31.03.2019
k sejmutí: 31.12.2019
vyvěšeno: 03.04.2019
sejmuto: 18.04.2019
vyvěšeno: 03.04.2019
sejmuto: 18.04.2019
 
Návrh na prodej části pozemku v k.ú. Makov u Předslavi Oznámení záměru prodeje pozemku v k.ú. Němčice u Klatov Oznámení záměru směny pozemků v k.ú. Makov u Předslavi v majetku obce, za pozemky v k.ú. Němčice u Klatov
vyvěšeno: 03.04.2019
sejmuto: 18.04.2019
vyvěšeno: 03.04.2019
sejmuto: 18.04.2019
vyvěšeno: 03.04.2019
sejmuto: 18.04.2019
 
Veřejná vyhláška MZe - Opatření obecné povahy (lesy) Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu - květen 2019 Pozvánka na 1. zasedání OkVK (volby do Evropského parlamentu - 24. a 25. května 2019)
vyvěšeno: 04.04.2019
k sejmutí: 02.01.2023
vyvěšeno: 08.04.2019
sejmuto: 27.05.2019
vyvěšeno: 12.04.2019
sejmuto: 27.05.2019
 
Dočasná změna hodin pro veřejnost na přepážce Pošty Partner Veřejná vyhláška finančního úřadu - Daň z nemovitých věcí na rok 2019 Dočasná změna hodin pro veřejnost na přepážce Pošty Partner
vyvěšeno: 15.04.2019
sejmuto: 06.05.2019
vyvěšeno: 25.04.2019
sejmuto: 28.05.2019
vyvěšeno: 06.05.2019
sejmuto: 27.05.2019
 
Hlášení o vodním hospodářství obce Předslav za rok 2018 VOLBY - oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu (24. a 25. května 2019) Uzavírka části silnice č. III/11762 v Měcholupech ve dnech 7. až 9. 6. 2019
vyvěšeno: 06.05.2019
sejmuto: 05.06.2019
vyvěšeno: 09.05.2019
sejmuto: 27.05.2019
vyvěšeno: 13.05.2019
sejmuto: 28.05.2019
 
Výzva OŽP PK vlastníkům lesa - kůrovcová kalamita Pozvánka na veřejné zasednání zástupců svazku obcí Měčínsko Účetní vyhodnocení svazku obcí Měčínsko za rok 2018
vyvěšeno: 16.05.2019
k sejmutí: 01.11.2019
vyvěšeno: 25.05.2019
sejmuto: 07.06.2019
vyvěšeno: 25.05.2019
sejmuto: 07.06.2019
 
Pozvánka na 4. zasedání ZO Předslav 20.06.2019 od 19:00 v hostinci v Němčicích Návrh prodeje pozemku v k.ú. Němčice u Klatov Návrh směny pozemků v k.ú. Makov u Předslavi v majetku obce, za pozemky v k.ú. Němčice u Klatov
vyvěšeno: 05.06.2019
sejmuto: 20.06.2019
vyvěšeno: 05.06.2019
sejmuto: 20.06.2019
vyvěšeno: 05.06.2019
sejmuto: 20.06.2019
 
Oznámení záměru směny části pozemku v k.ú. Němčice u Klatov v majetku obce, za část pozemku v k.ú. Němčice u Klatov Oznámení záměru směny pozemků v k.ú. Makov u Předslavi v majetku obce, za pozemek v k.ú. Předslav Návrh závěrečného účtu obce Předslav za rok 2018
vyvěšeno: 05.06.2019
sejmuto: 20.06.2019
vyvěšeno: 05.06.2019
sejmuto: 20.06.2019
vyvěšeno: 05.06.2019
sejmuto: 20.06.2019
 
Schválený závěrečný účet Svazku obcí Měčínsko za rok 2018 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí Oznámení o dočasné změně provozní doby na pobočce Pošta partner v Předslavi
vyvěšeno: 10.06.2019
k sejmutí: 31.12.2019
vyvěšeno: 12.07.2019
sejmuto: 10.10.2019
vyvěšeno: 06.08.2019
sejmuto: 26.08.2019
 
Pozvánka na 5. zasedání ZO Předslav konané ve středu 11.09.2019 od 19:00 v hasičské zbrojnici v Předslavi Návrh směny částí pozemků v k.ú. Němčice u Klatov v majetku obce, za část pozemku v k.ú. Němčice u Klatov Návrh směny pozemků v k.ú. Makov u Předslavi v majetku obce, za pozemek v k.ú. Předslav
vyvěšeno: 27.08.2019
sejmuto: 12.09.2023
vyvěšeno: 27.08.2019
sejmuto: 12.09.2023
vyvěšeno: 27.08.2019
sejmuto: 12.09.2023
 
Oznámení záměru prodeje pozemku v k.ú. Předslav Veřejná vyhláška MZe - Opatření obecné povahy (lesy - změna a doplnění k pedchozímu opatření) ČEZ - upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
vyvěšeno: 27.08.2019
sejmuto: 12.09.2023
vyvěšeno: 02.09.2019
k sejmutí: 02.01.2023
vyvěšeno: 19.09.2019
k sejmutí: 29.11.2019
 
Oznámení o uzavření pobočky Pošty Partner v Předslavi dne 03.10.2019 Oznámení o uzavření pobočky Pošty Partner v Předslavi dne 25.10.2019 Zahájení územního řízení stavby "Oplocení - Farma Nedanice (chov zvířat + zvěře)"
vyvěšeno: 23.09.2019
sejmuto: 04.10.2019
vyvěšeno: 21.10.2019
sejmuto: 29.10.2019
vyvěšeno: 29.10.2019
k sejmutí: 14.11.2019