Základní informace Úřední deska Dotace Pošta Partner Obecní aktuality Letní kino O obci
Úřední deska
  Aktuální záznamy
  Archivní záznamy
  Rozpočtové
  Ostatní
Archiv veřejných oznámení
Usnesení zastupitelstva
Územní plán obce
Obecní vyhlášky
Veřejné zakázky  *
    * odkaz na jiný server
Archiv záznamů na úřední desce v roce 2021 - mimo záznamů rozpočtových

2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021

Jednotlivé dokumenty jsou zde řazeny chronologicky podle data jejich vyvěšení. Již sejmuté dokumenty jsou uvedeny červeně a označeny příčným nápisem ARCHIV. Dokumenty jsou zde vystaveny ve formátu PDF. Neobsahuje-li váš počítač program k prohlížení dokumentů PDF nebo pokud váš program nedokáže zdejší dokumenty zobrazit, můžete získat program "Adobe Reader" na stránkách firmy Adobe
Usnesení vlády ČR č.13 o přijetí krizového opatření Usnesení vlády ČR č.14 o přijetí krizového opatření Usnesení vlády ČR č.53 a 54 o přijetí krizových opatření
vyvěšeno: 08.01.2021
sejmuto: 22.01.2021
vyvěšeno: 08.01.2021
sejmuto: 30.01.2021
vyvěšeno: 19.01.2021
sejmuto: 22.01.2021
 
Usnesení vlády ČR č.55 o prodloužení nouzového stavu, č.56 o změně a č.57 o přijetí krizových opatření Tisková zpráva Finančního úřadu pro Plzeňský kraj o přiznání daně z nemovitostí Mimořádné opatření MZČR - změny u antigenního testování obyvatel
vyvěšeno: 25.01.2021
sejmuto: 30.01.2021
vyvěšeno: 25.01.2021
k sejmutí: 30.06.2021
vyvěšeno: 29.01.2021
sejmuto: 01.03.2021
 
Usnesení vlády ČR č.78 o přijetí krizového opatření Usnesení vlády ČR č.79 o přijetí krizového opatření Usnesení vlády ČR č.80 o přijetí krizového opatření
vyvěšeno: 29.01.2021
sejmuto: 14.02.2021
vyvěšeno: 29.01.2021
sejmuto: 14.02.2021
vyvěšeno: 29.01.2021
sejmuto: 14.02.2021
 
Nařízení veterinární zprávy – opatření proti aviární influenze Ochranné opatření MZČR - omezení překročení státní hranice ČR Sdělení MZČR - seznam zemí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19
vyvěšeno: 29.01.2021
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 03.02.2021
sejmuto: 17.02.2021
vyvěšeno: 03.02.2021
sejmuto: 17.02.2021
 
Usnesení vlády ČR č.119 o změně krizového opatření Pozvánka na 12. zasedání ZO Předslav 25.02.2021 od 18:00 v Předslavi Vyhlášení nouzového stavu a usnesení vlády o krizových opatřeních č. 125 až 137, 140, 141, 143
vyvěšeno: 09.02.2021
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 10.02.2021
sejmuto: 25.02.2021
vyvěšeno: 15.02.2021
sejmuto: 01.03.2021
 
Oznámení o zahájení územního řízení - Oplocení, Farma Nedanice - změna č. 4 Ochranné opatření MZČR - omezení překročení státní hranice ČR Sdělení MZČR - seznam zemí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19
vyvěšeno: 15.02.2021
sejmuto: 04.03.2021
vyvěšeno: 17.02.2021
sejmuto: 01.03.2021
vyvěšeno: 17.02.2021
sejmuto: 01.03.2021
 
Změna ochranného opatření - tranzitní doprava do SRN Mimořádné opatření MZČR - antigenní testování Oznámení ČSÚ - Sčítání lidu, domů a bytů 2021
vyvěšeno: 17.02.2021
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 17.02.2021
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 18.02.2021
k sejmutí: 31.05.2021
 
Mimořádné opatření MZČR - nošení ochranných prostředků dýchacích cest Přechodná úprava provozu v obci Předslav - ČOV Pandemický zákon a zákon o kompenzačním bonusu
vyvěšeno: 24.02.2021
sejmuto: 01.03.2021
vyvěšeno: 25.02.2021
sejmuto: 12.03.2021
vyvěšeno: 01.03.2021
k sejmutí: do odvolání
 
Vyhlášení nouzového stavu a usnesení vlády o přijatých či změněných krizových opatřeních č. 198 až 217 Ochranné opatření MZČR - omezení překročení státní hranice ČR Sdělení MZČR - seznam zemí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19
vyvěšeno: 01.03.2021
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 01.03.2021
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 01.03.2021
k sejmutí: do odvolání
 
Mimořádné opatření MZČR - nošení ochranných prostředků dýchacích cest Mimořádné opatření MZČR - opatření ohledně izolace a karantény Změna krizového opatření - omezení pohybu
vyvěšeno: 01.03.2021
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 01.03.2021
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 01.03.2021
k sejmutí: do odvolání
 
Mimořádné opatření MZČR - antigenní testování Mimořádné opatření MZČR - povinné testování u zaměstnavatelů Mimořádné opatření MZČR - samotestování zaměstnanců
vyvěšeno: 02.03.2021
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 02.03.2021
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 02.03.2021
k sejmutí: do odvolání
 
Mimořádné opatření MZČR - hlášení na dispečink očkování Změna krizového opatření - omezení maloobchodního prodeje Nařízení vlády o povolání vojáků a celníků k plnění úkolů policie a zmeny krizových opatření
vyvěšeno: 02.03.2021
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 02.03.2021
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 03.03.2021
k sejmutí: do odvolání
 
Seznam sčítacích komisařů a kontaktních míst pro jednotlivé části obce Předslav Usnesení vlády k zajištění poskytování zdravotních služeb v nemocnicích – studenti Přijetí krizových opatření - Usnesení vlády ČR č.249
vyvěšeno: 06.03.2021
k sejmutí: 31.05.2021
vyvěšeno: 09.03.2021
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 09.03.2021
k sejmutí: do odvolání
 
Usnesení vlády o přípravě mimořádného opatření k zavedení povinného testování zaměstnanců veřejného sektoru Oznámení o dočasném uzavření na místní pobočce Pošta Partner Vyhlášení konkurzu na obsazení vedoucího pracovního místa
vyvěšeno: 09.03.2021
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 10.03.2021
sejmuto: 29.03.2021
vyvěšeno: 15.03.2021
k sejmutí: 23.04.2021
 
Změna krizového opatření - školská zařízení určená pro děti vybraných profesí Mimořádné opatření MZČR - Změna opatření povinného testování u zaměstnavatelů Usnesení vlády o přijatých či změněných krizových opatřeních č. 296 až 300
vyvěšeno: 16.03.2021
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 16.03.2021
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 22.03.2021
k sejmutí: do odvolání
 
Mimořádné opatření MZČR - Změna opatření nošení ochranných prostředků dýchacích cest Mimořádné opatření MZČR - Vyšetření na přítomnost SARS-CoV-2 zaměstnanců škol s péčí o děti od 2 do 10 let Mimořádné opatření MZČR - Povinné testování u zaměstnavatelů s počtem zaměstnanců pod 50 osob
vyvěšeno: 22.03.2021
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 22.03.2021
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 22.03.2021
k sejmutí: do odvolání
 
Sdělení MZČR - seznam zemí s rizikem nákazy onemocnění COVID-19 Prodloužení platnosti udělených výjimek z omezení pohybu Oznámení o chystaném velkoplošném přerušení dodávky elektřiny v Předslavi, Měcholupech, Makově, Petrovičkách a Třebíšově dne 14.4.2021
vyvěšeno: 22.03.2021
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 23.03.2021
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 24.03.2021
k sejmutí: 15.04.2021
 
Oznámení jednodenního uzavření obecního úřadu a pobočky Pošta partner dne 14.4.2021 Usnesení vlády o prodloužení nouzového stavu a o změně krizových opatřeních č. 314 a 315 Sdělení MZČR - seznam zemí s rizikem nákazy onemocnění COVID-19
vyvěšeno: 29.03.2021
k sejmutí: 15.04.2021
vyvěšeno: 29.03.2021
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 29.03.2021
k sejmutí: do odvolání
 
Usnesení vlády o změně ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví Usnesení vlády o problematice zajištění testovacích sad pro pokračování testování ve státní správě Ochranné opatření MZČR - omezení překročení státní hranice ČR
vyvěšeno: 29.03.2021
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 29.03.2021
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 06.04.2021
k sejmutí: do odvolání
 
Oznámení o projednávání návrhu zprávy o uplatňovánní Územního plánu Předslav v období 2009 - 2021 Návrh zprávy o uplatňovánní Územního plánu Předslav za období 2009 – 2021 Mimořádné opatření MZČR - Nový interval pro podání druhé dávky vakcíny proti Covidu
vyvěšeno: 06.04.2021
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 06.04.2021
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 07.04.2021
k sejmutí: do odvolání
 
Mimořádné opatření MZČR - Návštěvy pacientů ve zdravotnických zařízeních a u poskytovatelů sociálních služeb Mimořádné opatření MZČR - Nošení ochranných prostředků dýchacích cest Mimořádné opatření MZČR - Omezení návštěv ve věznicích
vyvěšeno: 07.04.2021
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 07.04.2021
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 07.04.2021
k sejmutí: do odvolání
 
Mimořádné opatření MZČR - Omezení obchodu a služeb Mimořádné opatření MZČR - Opatření ve školách s 1. fází rozvolnění Mimořádné opatření MZČR - Podmínky vycházek u poskytovatelů sociálních služeb
vyvěšeno: 07.04.2021
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 07.04.2021
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 07.04.2021
k sejmutí: do odvolání
 
Mimořádné opatření MZČR - Poskytnutí informací mezi VZP a ÚZIS Mimořádné opatření MZČR - Poskytovatelé zdravotních služeb a lůžkové péče Mimořádné opatření MZČR - Testování u přijímacích zkoušek
vyvěšeno: 07.04.2021
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 07.04.2021
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 07.04.2021
k sejmutí: do odvolání
 
Mimořádné opatření MZČR - Testování zaměstnanců ve školách Mimořádné opatření MZČR - Testování žáků ve školách Informace pro občany - sčítání lidu, domů a bytů 2021
vyvěšeno: 07.04.2021
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 07.04.2021
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 08.04.2021
k sejmutí: 31.05.2021
 
Sčítání lidu, domů a bytů 2021 Pozvánka na 13. zasedání ZO Předslav 22.4.2021 od 18.00 v Makově Rozhodnutí o umístění stavby Oplocení - Farma Nedanice (chov zvířat + zvěře) změna č. 4
vyvěšeno: 08.04.2021
k sejmutí: 31.05.2021
vyvěšeno: 14.04.2021
k sejmutí: 29.04.2021
vyvěšeno: 15.04.2021
k sejmutí: 30.04.2021