Základní informace Úřední deska Dotace Pošta Partner Obecní aktuality Letní kino O obci
Úřední deska
  Aktuální záznamy
  Archivní záznamy
  Rozpočtové
  Ostatní
Archiv veřejných oznámení
Usnesení zastupitelstva
Územní plán obce
Obecní vyhlášky
Veřejné zakázky  *
    * odkaz na jiný server
Archiv záznamů na úřední desce v roce 2020 - mimo záznamů rozpočtových

2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020

Jednotlivé dokumenty jsou zde řazeny chronologicky podle data jejich vyvěšení. Již sejmuté dokumenty jsou uvedeny červeně a označeny příčným nápisem ARCHIV. Dokumenty jsou zde vystaveny ve formátu PDF. Neobsahuje-li váš počítač program k prohlížení dokumentů PDF nebo pokud váš program nedokáže zdejší dokumenty zobrazit, můžete získat program "Adobe Reader" na stránkách firmy Adobe
Rozhodnutí - prodloužení platnosti staveb. povolení a prodloužení lhůty k dokončení stavby - ČOV Předslav Oznámení o uzavření pobočky Pošty Partner v Předslavi dne 14.01.2020 Pozvánka na 7. zasedání ZO Předslav 28.01.2020 od 16:00 na OÚ
vyvěšeno: 11.01.2019
sejmuto: 29.01.2019
vyvěšeno: 11.01.2019
sejmuto: 12.04.2019
vyvěšeno: 20.01.2020
sejmuto: 28.01.2020
 
Oznámení o uzavření pobočky Pošty Partner v Předslavi dne 24.02.2020 Uzavírka místní komunikace č. II/117 z Měcholup na Ostřetice dne 4.4.2020 mezi 8:00 - 13:00 Pozvánka na 8. zasedání ZO Předslav 27.02.2020 od 18:00 v hasičské zbrojnici v Předslavi
vyvěšeno: 27.01.2020
sejmuto: 25.02.2020
vyvěšeno: 12.02.2020
sejmuto: 28.02.2020
vyvěšeno: 12.02.2020
sejmuto: 27.02.2020
 
Návrh prodeje části pozemku v k.ú. Makov u Předslavi Návrh směny části pozemku v k.ú. Makov u Předslavi v majetku obce, za část pozemku v k.ú. Makov u Předslavi Veřejná vyhláška obce o uložené písemnosti
vyvěšeno: 12.02.2020
sejmuto: 27.02.2020
vyvěšeno: 12.02.2020
sejmuto: 27.02.2020
vyvěšeno: 04.03.2020
sejmuto: 19.03.2020
 
Dočasná změna otvíracích hodin pro veřejnost na přepážce Pošty Partner Usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření č. 197, 198, 199, 200, 201 Usnesení vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu pro území ČR
vyvěšeno: 04.03.2020
sejmuto: 24.03.2020
vyvěšeno: 13.03.2020
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 13.03.2020
k sejmutí: do odvolání
 
Usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření č. 203, 204, 205, 207, 208, 209 Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření č. 211 Nařízení vlády o  povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy ČR k plnění úkolů Policie ČR
vyvěšeno: 16.03.2020
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 16.03.2020
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 16.03.2020
k sejmutí: do odvolání
 
Usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření č. 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220 Změna úředních hodin OÚ Předslav dle Usnesení vlády ČR Nařízení hejtmana Plzeňského kraje, týkající se hromadné dopravy v krizovém období
vyvěšeno: 16.03.2020
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 16.03.2020
sejmuto: 27.04.2020
vyvěšeno: 17.03.2020
k sejmutí: do odvolání
 
Změna autobusových jízdních řádů Usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření č. 238, 239, 240, 241 Nabídka pomoci obce seniorům
vyvěšeno: 17.03.2020
sejmuto: 25.05.2020
vyvěšeno: 17.03.2020
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 18.03.2020
k sejmutí: do odvolání
 
Rozhodnutí vedení Plzeňského kraje ohledně dalších opatření v hromadné dopravě Usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření č. 247, 248, 249 Nařízení ministerstva zdravotnictví v rámci mimořádného opatření, ohledně prodejní doby vyhrazené seniorům v maloobchodních prodejnách potravin a drogistického zboží
vyvěšeno: 18.03.2020
sejmuto: 25.04.2020
vyvěšeno: 19.03.2020
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 21.03.2020
k sejmutí: do odvolání
 
Doporučení Státního zdravotního ústavu ohledně nakládání s odpady v době koronavirové pandemie Usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření č. 274, 275, 276, 278, 279, 280, 281 Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR k používání některých ochranných prostředků
vyvěšeno: 21.03.2020
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 24.03.2020
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 25.03.2020
k sejmutí: do odvolání
 
Informace k projednávání přestupků postihujících porušení opatření přijatých v době nouzového stavu Usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření č. 332, 333, 334 Vládní opatření obecné povahy
vyvěšeno: 26.03.2020
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 31.03.2020
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 02.04.2020
k sejmutí: do odvolání
 
Minimum zodpovědného přístupu k odpadům v době nouzového stavu v ČR Informace pro rodiče dětí, kterých se letos týká zápis do školy nebo mateřské školy Veřejná vyhláška MZe - Opatření obecné povahy (lesy)
vyvěšeno: 06.04.2020
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 06.04.2020
sejmuto: 06.05.2020
vyvěšeno: 06.04.2020
k sejmutí: 03.01.2023
 
Usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření č. 387, 388, 393, 394 Veřejná vyhláška FÚ - Daň z nemovitých věcí na rok 2020 Zákony o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru
vyvěšeno: 07.04.2020
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 23.04.2020
sejmuto: 01.06.2020
vyvěšeno: 24.04.2020
sejmuto: 24.06.2020
 
Usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření č. 443, 452, 453, 454, 455, 456 Usnesení vlády ČR č. 485 o prodloužení nouzového stavu a č. 491, 492 a 495 o přijetí krizových opatření Usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření č. 490 a 493
vyvěšeno: 24.04.2020
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 04.05.2020
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 04.05.2020
k sejmutí: do odvolání
 
Usnesení vlády ČR č. 506 a 512 o zružení některých krizových opatření a č. 511 o přijetí nového krizového opatření Zákony o některých ekonomických opatřeních v souvislosti s virovou epidemií Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s virovou epidemií
vyvěšeno: 05.05.2020
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 11.05.2020
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 11.05.2020
k sejmutí: do odvolání
 
Vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vztahující se k opatřením vyvolaným virovou epidemií Pozvánka na veřejné zasednání zástupců svazku obcí Měčínsko 17.06.2020 od 14.00 na MěÚ v Měčíně Pozvánka na 9. zasedání ZO Předslav 25.06.2020 od 17:00 v Makově
vyvěšeno: 11.05.2020
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 01.06.2020
sejmuto: 17.06.2020
vyvěšeno: 10.06.2020
sejmuto: 25.06.2020
 
Návrh prodeje části pozemku v k.ú. Makov u Předslavi Návrh prodeje části pozemku v k.ú. Třebíšov u Klatov Návrh prodeje pozemku v k.ú. Makov u Předslavi
vyvěšeno: 10.06.2020
sejmuto: 25.06.2020
vyvěšeno: 10.06.2020
sejmuto: 25.06.2020
vyvěšeno: 10.06.2020
sejmuto: 25.06.2020
 
Návrh prodeje části pozemku v k.ú. Předslav Návrh směny části pozemku v k.ú. Předslav v majetku obce, za část pozemku v k.ú. Předslav Oznámení o uzavření pobočky Pošty Partner v Předslavi ve dnech 19.6.2020 a 3.7.2020
vyvěšeno: 10.06.2020
sejmuto: 25.06.2020
vyvěšeno: 10.06.2020
sejmuto: 25.06.2020
vyvěšeno: 12.06.2020
sejmuto: 07.07.2020
 
Nařízení č. 3/2020 města Klatovy ze dne 09.06.2020 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním k.ú. Němčice u Klatov Oznámení o dočasném uzavření a následné dočasné změně provozní doby na místní pobočce Pošta Partner
vyvěšeno: 24.06.2020
sejmuto: 10.07.2020
vyvěšeno: 02.07.2020
sejmuto: 04.08.2020
vyvěšeno: 07.07.2020
k sejmutí: 18.08.2020
 
Rozhodnutí o zařazení vybraných pozemních komunikací - kategorie místní komunikace Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu Předslav - Měcholupy Veřejná vyhláška MZe - Opatření obecné povahy (lesy - změna a doplnění k předchozímu opatření)
vyvěšeno: 14.07.2020
sejmuto: 29.07.2020
vyvěšeno: 27.07.2020
k sejmutí: 12.08.2020
vyvěšeno: 28.07.2020
k sejmutí: 02.01.2023
 
Rozhodnutí o zařazení vybrané pozemní komunikace - kategorie místní komunikace    
   
vyvěšeno: 28.07.2020
k sejmutí: 12.08.2020