Základní informace Úřední deska Dotace Pošta Partner Obecní aktuality Letní kino O obci
Úřední deska
  Aktuální záznamy
  Rozpočtové
  Ostatní
  Archivní záznamy
Archiv veřejných oznámení
Usnesení zastupitelstva
Obecní vyhlášky
Veřejné zakázky  *
    * odkaz na jiný server
Aktuální záznamy na úřední desce - mimo záznamů rozpočtových
Dokumenty jsou zde vystaveny ve formátu PDF. Neobsahuje-li váš počítač program k prohlížení dokumentů PDF nebo pokud váš program nedokáže zdejší dokumenty zobrazit, můžete získat program "Adobe Reader" na stránkách firmy Adobe
Veřejná vyhláška MZe - Opatření obecné povahy (lesy) Veřejná vyhláška MZe - Opatření obecné povahy (lesy - změna a doplnění k pedchozímu opatření) Pozvánka na veřejné zasednání zástupců svazku obcí Měčínsko 4.12.2018 od 14.00 na MěÚ v Měčíně
vyvěšeno: 04.04.2019
k sejmutí: 02.01.2023
vyvěšeno: 02.09.2019
k sejmutí: 02.01.2023
vyvěšeno: 19.11.2019
k sejmutí: 04.12.2019
 
Návrh rozpočtu svazku obcí Měčínsko na rok 2020 Střednědobý výhled rozpočtu svazku obcí Měčínsko na období 2018 - 2022 Prodej poukázek na svoz domovního odpadu pro rok 2020
vyvěšeno: 19.11.2019
k sejmutí: 04.12.2019
vyvěšeno: 19.11.2019
k sejmutí: 04.12.2019
vyvěšeno: 27.11.2019
k sejmutí: 20.12.2019
 
Pozvánka na 6. zasedání ZO Předslav 12.12.2019 od 19:00 v hostinci v Makově Návrh prodeje pozemku v k.ú. Předslav Oznámení záměru prodeje části pozemku v k.ú. Makov u Předslavi
vyvěšeno: 27.11.2019
k sejmutí: 12.12.2019
vyvěšeno: 27.11.2019
k sejmutí: 12.12.2019
vyvěšeno: 27.11.2019
k sejmutí: 12.12.2019
 
Oznámení záměru pronájmu bytové jednotky v Měcholupech Oznámení záměru směny části pozemku v k.ú. Makov u Předslavi v majetku obce, za část pozemku v k.ú. Makov u Předslavi Oznámení o zahájení řízení o prodloužení lhůty k dokončení stavby - „Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod“
vyvěšeno: 27.11.2019
k sejmutí: 12.12.2019
vyvěšeno: 27.11.2019
k sejmutí: 12.12.2019
vyvěšeno: 02.12.2019
k sejmutí: 18.12.2019
 
Hodiny pro veřejnost na pobočce Pošta Partner v Předslavi - prosinec 2019    
   
vyvěšeno: 04.12.2019
k sejmutí: 31.12.2019