Základní informace Úřední deska Dotace Pošta Partner Obecní aktuality Letní kino O obci
Úřední deska
  Aktuální záznamy
  Rozpočtové
  Ostatní
  Archivní záznamy
Archiv veřejných oznámení
Usnesení zastupitelstva
Územní plán obce
Obecní vyhlášky
Veřejné zakázky  *
    * odkaz na jiný server
Aktuální záznamy na úřední desce - mimo záznamů rozpočtových
Dokumenty jsou zde vystaveny ve formátu PDF. Neobsahuje-li váš počítač program k prohlížení dokumentů PDF nebo pokud váš program nedokáže zdejší dokumenty zobrazit, můžete získat program "Adobe Reader" na stránkách firmy Adobe
Veřejná vyhláška MZe - Opatření obecné povahy (lesy) Veřejná vyhláška MZe - Opatření obecné povahy (lesy - změna a doplnění k předchozímu opatření) Veřejná vyhláška MZe - Opatření obecné povahy (lesy - další změna předchozího opatření)
vyvěšeno: 04.04.2019
k sejmutí: 02.01.2023
vyvěšeno: 02.09.2019
k sejmutí: 02.01.2023
vyvěšeno: 10.12.2019
k sejmutí: 02.01.2023
 
Veřejná vyhláška MZe - Opatření obecné povahy (lesy) Veřejná vyhláška MZe - Opatření obecné povahy (lesy - změna a doplnění k předchozímu opatření) Doporučení KHS Plzeňského kraje v boji proti COVID-19
vyvěšeno: 06.04.2020
k sejmutí: 03.01.2023
vyvěšeno: 28.07.2020
k sejmutí: 02.01.2023
vyvěšeno: 18.09.2020
k sejmutí: do odvolání
 
Mimořádné opatření MZČR - opatření ohledně izolace a karantény Mimořádné opatření MZČR - omezení provozu stravovacích a ubytovacích služeb Mimořádné opatření MZČR - organizace a provádění karantény u poskytovatelů sociálních služeb
vyvěšeno: 25.09.2020
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 04.10.2020
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 04.10.2020
k sejmutí: do odvolání
 
Usnesení vlády ČR č. 1021 až 1023, 1026 až 1029 a 1033 o přijetí krizových opatření Mimořádné opatření MZČR - nařízení pro poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče Nařízení vlády o použití armády ve zdravotnictví a Usnesení vlády ČR č. 1048 až 1051 o přijetí krizových opatření
vyvěšeno: 13.10.2020
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 13.10.2020
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 19.10.2020
k sejmutí: do odvolání
 
Doporučení České lékárnické komory ohledně zajišťování léků Nabídka pomoci obce potřebným Modifikace protiepidemického systému PES pro resorty kultury
vyvěšeno: 21.10.2020
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 21.10.2020
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 02.12.2020
k sejmutí: do odvolání
 
Modifikace protiepidemického systému PES pro resorty průmyslu Modifikace protiepidemického systému PES pro resorty školství Modifikace protiepidemického systému PES pro resorty sportu
vyvěšeno: 02.12.2020
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 02.12.2020
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 02.12.2020
k sejmutí: do odvolání
 
Usnesení vlády ČR č.1341 o změně krizových opatření Usnesení vlády ČR č.1370 o přijetí krizového opatření Ochranné opatření MZČR - lety ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska
vyvěšeno: 28.12.2020
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 28.12.2020
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 28.12.2020
k sejmutí: do odvolání
 
Tisková zpráva Finančního úřadu pro Plzeňský kraj o přiznání daně z nemovitostí Nařízení veterinární zprávy – opatření proti aviární influenze Usnesení vlády ČR č.119 o změně krizového opatření
vyvěšeno: 25.01.2021
k sejmutí: 30.06.2021
vyvěšeno: 29.01.2021
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 09.02.2021
k sejmutí: do odvolání
 
Změna ochranného opatření - tranzitní doprava do SRN Mimořádné opatření MZČR - antigenní testování Oznámení ČSÚ - Sčítání lidu, domů a bytů 2021
vyvěšeno: 17.02.2021
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 17.02.2021
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 18.02.2021
k sejmutí: 31.05.2021
 
Pandemický zákon a zákon o kompenzačním bonusu Vyhlášení nouzového stavu a usnesení vlády o přijatých či změněných krizových opatřeních č. 198 až 217 Ochranné opatření MZČR - omezení překročení státní hranice ČR
vyvěšeno: 01.03.2021
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 01.03.2021
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 01.03.2021
k sejmutí: do odvolání
 
Sdělení MZČR - seznam zemí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 Mimořádné opatření MZČR - nošení ochranných prostředků dýchacích cest Mimořádné opatření MZČR - opatření ohledně izolace a karantény
vyvěšeno: 01.03.2021
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 01.03.2021
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 01.03.2021
k sejmutí: do odvolání
 
Změna krizového opatření - omezení pohybu Mimořádné opatření MZČR - antigenní testování Mimořádné opatření MZČR - povinné testování u zaměstnavatelů
vyvěšeno: 01.03.2021
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 02.03.2021
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 02.03.2021
k sejmutí: do odvolání
 
Mimořádné opatření MZČR - samotestování zaměstnanců Mimořádné opatření MZČR - hlášení na dispečink očkování Změna krizového opatření - omezení maloobchodního prodeje
vyvěšeno: 02.03.2021
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 02.03.2021
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 02.03.2021
k sejmutí: do odvolání
 
Nařízení vlády o povolání vojáků a celníků k plnění úkolů policie a zmeny krizových opatření Seznam sčítacích komisařů a kontaktních míst pro jednotlivé části obce Předslav Usnesení vlády k zajištění poskytování zdravotních služeb v nemocnicích – studenti
vyvěšeno: 03.03.2021
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 06.03.2021
k sejmutí: 31.05.2021
vyvěšeno: 09.03.2021
k sejmutí: do odvolání
 
Přijetí krizových opatření - Usnesení vlády ČR č.249 Usnesení vlády o přípravě mimořádného opatření k zavedení povinného testování zaměstnanců veřejného sektoru Vyhlášení konkurzu na obsazení vedoucího pracovního místa
vyvěšeno: 09.03.2021
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 09.03.2021
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 15.03.2021
k sejmutí: 23.04.2021
 
Změna krizového opatření - školská zařízení určená pro děti vybraných profesí Mimořádné opatření MZČR - Změna opatření povinného testování u zaměstnavatelů Usnesení vlády o přijatých či změněných krizových opatřeních č. 296 až 300
vyvěšeno: 16.03.2021
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 16.03.2021
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 22.03.2021
k sejmutí: do odvolání
 
Mimořádné opatření MZČR - Změna opatření nošení ochranných prostředků dýchacích cest Mimořádné opatření MZČR - Vyšetření na přítomnost SARS-CoV-2 zaměstnanců škol s péčí o děti od 2 do 10 let Mimořádné opatření MZČR - Povinné testování u zaměstnavatelů s počtem zaměstnanců pod 50 osob
vyvěšeno: 22.03.2021
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 22.03.2021
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 22.03.2021
k sejmutí: do odvolání
 
Sdělení MZČR - seznam zemí s rizikem nákazy onemocnění COVID-19 Prodloužení platnosti udělených výjimek z omezení pohybu Oznámení o chystaném velkoplošném přerušení dodávky elektřiny v Předslavi, Měcholupech, Makově, Petrovičkách a Třebíšově dne 14.4.2021
vyvěšeno: 22.03.2021
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 23.03.2021
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 24.03.2021
k sejmutí: 15.04.2021
 
Oznámení jednodenního uzavření obecního úřadu a pobočky Pošta partner dne 14.4.2021 Usnesení vlády o prodloužení nouzového stavu a o změně krizových opatřeních č. 314 a 315 Sdělení MZČR - seznam zemí s rizikem nákazy onemocnění COVID-19
vyvěšeno: 29.03.2021
k sejmutí: 15.04.2021
vyvěšeno: 29.03.2021
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 29.03.2021
k sejmutí: do odvolání
 
Usnesení vlády o změně ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví Usnesení vlády o problematice zajištění testovacích sad pro pokračování testování ve státní správě Ochranné opatření MZČR - omezení překročení státní hranice ČR
vyvěšeno: 29.03.2021
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 29.03.2021
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 06.04.2021
k sejmutí: do odvolání
 
Oznámení o projednávání návrhu zprávy o uplatňovánní Územního plánu Předslav v období 2009 - 2021 Návrh zprávy o uplatňovánní Územního plánu Předslav za období 2009 – 2021 Mimořádné opatření MZČR - Nový interval pro podání druhé dávky vakcíny proti Covidu
vyvěšeno: 06.04.2021
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 06.04.2021
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 07.04.2021
k sejmutí: do odvolání
 
Mimořádné opatření MZČR - Návštěvy pacientů ve zdravotnických zařízeních a u poskytovatelů sociálních služeb Mimořádné opatření MZČR - Nošení ochranných prostředků dýchacích cest Mimořádné opatření MZČR - Omezení návštěv ve věznicích
vyvěšeno: 07.04.2021
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 07.04.2021
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 07.04.2021
k sejmutí: do odvolání
 
Mimořádné opatření MZČR - Omezení obchodu a služeb Mimořádné opatření MZČR - Opatření ve školách s 1. fází rozvolnění Mimořádné opatření MZČR - Podmínky vycházek u poskytovatelů sociálních služeb
vyvěšeno: 07.04.2021
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 07.04.2021
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 07.04.2021
k sejmutí: do odvolání
 
Mimořádné opatření MZČR - Poskytnutí informací mezi VZP a ÚZIS Mimořádné opatření MZČR - Poskytovatelé zdravotních služeb a lůžkové péče Mimořádné opatření MZČR - Testování u přijímacích zkoušek
vyvěšeno: 07.04.2021
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 07.04.2021
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 07.04.2021
k sejmutí: do odvolání
 
Mimořádné opatření MZČR - Testování zaměstnanců ve školách Mimořádné opatření MZČR - Testování žáků ve školách Informace pro občany - sčítání lidu, domů a bytů 2021
vyvěšeno: 07.04.2021
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 07.04.2021
k sejmutí: do odvolání
vyvěšeno: 08.04.2021
k sejmutí: 31.05.2021
 
Sčítání lidu, domů a bytů 2021 Pozvánka na 13. zasedání ZO Předslav 22.4.2021 od 18.00 v Makově Rozhodnutí o umístění stavby Oplocení - Farma Nedanice (chov zvířat + zvěře) změna č. 4
vyvěšeno: 08.04.2021
k sejmutí: 31.05.2021
vyvěšeno: 14.04.2021
k sejmutí: 29.04.2021
vyvěšeno: 15.04.2021
k sejmutí: 30.04.2021