Základní informace Úřední deska Dotace Pošta Partner Obecní aktuality Letní kino O obci
 Pozvánky na různé akce 
 Zveřejňované informace 
 Multifunkční budova obce 
Hlášení obecního rozhlasu
 Mobilní rozhlas 
Informace a užitečné odkazy ohledně služby Mobilního rozhlasu
Některé dokumenty jsou zde k dispozici ve formátu PDF. Neobsahuje-li váš počítač program k prohlížení dokumentů PDF nebo pokud váš program nedokáže zde nabízené dokumenty otevřít, můžete získat program "Adobe Reader" na stránkách firmy Adobe
 
Základní informace ohledně služby Mobilního rozhlasu

Obec Předslav uzavřela, na základě výsledků předchozího průzkumu mezi svými obyvateli, smlouvu se společností Neogenia na využívání služeb systému Mobilní rozhlas. V současnosti je již naše obec do tohoto systému zapojena, probíhá registrace jednotlivých občanů a pro ty již zaregistrované se zkušebně začínají rozesílat první informace.

Princip je v zásadě takový, že obec může k informování svých občanů využívat čtyř možných kanálů a to: prostřednictvím aplikace, kterou si občan nainstaluje do svého "chytrého" telefonu, zasláním zprávy na uvedenou emailnovou adresu, zasláním zprávy SMS a zasláním hasové zprávy. Z těchto čtyř uvedených kanálů jsou pak za jednotlivé zprávy zasílané formou SMS nebo jako hlasové zprávy, účtovány obci poplatky za každého příjemce každé doručené zprávy, informace zasílané do aplikací v telefonech nebo prostřednictvím elektronické pošty (emailů) jsou pak bez poplatků. Obec Předslav bude proto v maximální možné míře využívat právě ony dva nezpoplatněné kanály, tedy email a aplikace. Pouze tam, kde jich nebude možno využít nebo hromadně pak v případě nějakých naléhavých nebo přímo krizových sdělení, budou použity kanály SMS ahromadně hlasové zprávy.

Aby mohl občan dostávat informace rozesílané obcí Předslav prostřednictvím Mobilního rozhlasu, musí být nejprve do tohoto systému zaregistrován. Tuto registraci může provést buďto sám prostřednictvím internetu, nebo i tak, že si stáhne, vytiskne a vyplní reegistrační formulář, který je ke stažení na této stránce a ten pak zanese na obecní úřad, případně prostě jen na obecní úřad zajde a vyplní registrační formulář, který dostane přímo tam.

 
Registrace do systému Mobilního rozhlasu

Pokud se chcete zaregistrovat prostřednictvím internetu sami, můžete tak učinit na této stránce. Do příslušné kolonky je tam třeba zadat telefonní číslo Vašeho mobilního telefonu a potvrdit tlačítkem s nápisem "Registrovat se ZDARMA", umístěným pod vyplněnou kolonkou. Aby Vás někdo nemohl takto zaregistrovat bez Vašeho vědomí, následuje hned po té odeslání SMS s ověřovacím číselným kódem zpět na telefon, jehož číslo jste právě zadali, a na obrazovce, která se Vám při tom zobrazí, musíte tento ověřovací kód napsat a potvrdit tlačítkem s nápisem "Ověřit kód". Pokud bylo vše dosud provedeno správně, tak už se Vám následně zobrazí formulář, který je třeba pro zdárnou registraci vyplnit. Z položek tohoto formuláře upozorňujeme především na položku nazvanou Ulice, kde se v našem případě nalézá seznam našich obecních částí, tedy jednotlivých vesnic: Hůrka, Makov, Měcholupy, Němčice, Petrovičky, Předslav a Třebíšov, který se Vám otevře pouhým kliknutím na něj. Z něj si pak vyberte tu svoji obec, o které budete chtít být informováni především. Některé rozesílané zprávy, které se týkají jen dané lokality jsou totiž zasílány jen těm, kteří ji právě v této položce mají uvedenou. Pokud by Vás snad nezajímalo to, co se týká přímo té které vesnice, pak si v nabízeném seznamu vyberte volbu "jsem nerezident". Další položka, na kterou chceme upozornit, je položka nazvaná "E-mailová adresa". Pokud máte zřízenou elektronickou poštu, tak sem její adresu uveďte, protože jak bylo již předesláno, právě tento kanál by měl být spolu s mobilní aplikací stěžejním, pro rozesílání obecních informací. Poslední položky, na které je tu třeba upozornit, se týkají dvou "zaškrtávacích políček" na konci formuláře, které jsou společně nazvány jako "Souhlasy". Je velmi důležité nezapomenout je v obou případech odsouhlasit (tedy kliknutím "zaškrtnout"), aby mohla být Vaše registrace plnohodnotná a nezbavovali jste se tak všech možností, které bude tento systém mobilního rozhlasu postupně přinášet.

Pokud se chcete zaregistrovat prostřednictvím papírového formuláře, můžete si buď stáhnout, vytisknout a vyplnit tento formulář, který po vyplnění odevzdáte na obecním úřadě nebo prostě jen zajděte na obecní úřad a přímo tam můžete vyplnit formulář, který dostanete na místě.

 
Aplikace Mobilního rozhlasu do "chytrých" telefonů

Většina lidí dnes již vlastní "chytrý telefon" a tak by byla škoda neinformovat občany o novinkách z místa jejich bydliště přímo prostřednictvím této aplikace. Ta využívá systému takzvaných "Push notifikací" neboli systémových zpráv, což jsou upozornění a zprávy, které držitelům těchto mobilních telefonů vyskočí na display telefonu bez ohledu na to, jestli mají aplikaci Mobilního rozhlasu právě spuštěnou. Stačí jen aby si tuto aplikaci do svého telefonu stáhli a bez toho, aby ji denně kontrolovali, budou vždy vědět o rozesílaných důležitých novinkách z obce, které se k nim dostanou právě formou systémových zpráv.

Tato aplikace je v současnosti k dispozici jak pro telefony s operačním systémem iOS, tak i pro ty se systémem Android a ke stažení je na následujících odkazech:


Aplikace pro iOS Aplikace pro Android