Základní informace Úřední deska Dotace Pošta Partner Obecní aktuality Letní kino O obci
Hlášení obecního rozhlasu
 Pozvánky na různé akce 
 Zveřejňované informace 
 Multifunkční budova obce 
 Mobilní rozhlas 
Informace o průběhu příprav a realizace výstavby multifunkční budovy obce
 
STŘEDA - 27.03.2019

Většina z Vás se již určitě doslechla, popřípadě z jednání Zastupitelstva obce zjistila, že jsme se rozhodli přistavět budovu ZŠ a MŠ v Předslavi a vybudovat tak novou funkční část této stavby. Bude zde pro děti ze školy i školky k dispozici nová místnost pro cvičení, v místě dnešní knihovny vznikne úložný prostor a garáž pro potřeby obce. Dále se v přízemí v nové části budovy bude nacházet místnost pro Poštu Partner, kancelář účetní a sklad tiskopisů. V patře se pak bude nacházet zasedací místnost, která má zároveň sloužit i jako místnost oddací, kancelář starosty obce, místostarosty obce a knihovna. Budova bude propojena se školou spojovací chodbou, kde bude instalován výtah, aby obě budovy byly řešeny jako bezbariérové. Budova bude splňovat parametry veřejné budovy a bude zabezpečena bezpečnostním systémem.

Na realizaci stavby jsme zažádali o dotaci Ministerstvo pro místní rozvoj, v současné době je zpracovávána projektová dokumentace a vyřizujeme všechna potřebná povolení před začátkem stavby. V dubnu proběhne výběrové řízení na dodavatele stavby. Z důvodu zřízení staveniště v prostou okolo školy bude dočasně přesunuta i autobusová zastávka u školy (veškeré informace budou zveřejněny s dostatečným předstihem). Zde si pak na následujících obrázcích můžete prohlédnout grafické návrhy vzhledu a dispoziční řešení zmiňované budovy.

 
STŘEDA - 27.03.2019

Vizualizace vzhledu nové multifunkční obecní budovy, vzniklé přístavbou ke stávající škole:

Pohled od stávající autobusové čekárny Pohled od volejbalového hřiště Pohled ze školní zahrady


Vnitřní dispoziční řešení přistavěné části budovy:

Vnitřní dispozice přízemí Vnitřní dispozice poschodí